akp zihniyetine ‘hayır’, referandumda ‘evet’

basın açıklaması

eşitlik ve demokrasi partisi’nin 17 temmuz 2010 cumartesi günü ankara’da toplanan parti meclisi, referanduma sunulan anayasa değişiklikleri konusunda akp zihniyetine ‘hayır’, referandumda ‘evet’ deme kararını aldı.

edp parti meclisi, referanduma sunulan değişiklik paketinin eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü ve sosyal bir anayasa ihtiyacının güncelliğini ortadan kaldırmadığını, sadece kısmi bazı iyileşmeler getirdiğini, ama mevcut statükocu güçlerin buna bile razı olamadıklarını belirterek, bu durumda referandumda ‘hayır’ tutumunu almanın darbecilerin hazırladığı 1982 anayasa’sına dolaylı da olsa ‘evet’ demek anlamına geleceğine işaret etti.

eşitlik ve demokrasi partisi, referanduma sunulan anayasa değişiklik teklifine ‘evet’, bunu hazırlayan akp zihniyetine ve iktidarına ‘hayır’ demektedir.

*****

akp zihniyetine ‘hayır’, referandumda ‘evet’

türkiye’de özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir sivil anayasa ihtiyacı 12 eylül anayasası’nın kabulünden bu yana güncelliğini koruyor.

ne yazık ki, son 28 yılda iktidara gelen veya meclis’te ana muhalefette yer alan parti ya da partilerin hiçbiri bu özelliklere sahip bir sivil anayasa yapılması doğrultusunda kararlı ve cesur bir adım atmamış, bu yönde ciddiye alınır bir çalışmayı gerçekleştirmemiştir.

geçmiş yıllarda 12 eylül anayasası’nın 85 maddesi çeşitli değişiklik paketleriyle yeniden yazılmış olsa da, bu anayasa vesayetçi, otoriter ve demokratik olmayan temel özelliklerini korumuştur. 12 eylül anayasası’nı revize ederek yapılan bu değişiklikler, türkiye toplumunun, anayasa’nın demokratik olmayan özüne mahkûm olma durumunu ortadan kaldırmamıştır.

bugün önerilen değişiklikler de ne yazık ki türkiye toplumunun ulaştığı özgürlük ve demokrasi seviyesinin gerisindedir. güncel ihtiyaçlara cevap vermemekte, toplumun önemli sorunlarına çözüm üretilmesini de engellemektedir.

eşitlik ve demokrasi partisi, 12 eylül anayasası’ndan kurtulmak gerektiği bilinciyle, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir sivil anayasa mücadelesini bu referandumdan sonra da sürdürme kararlılığındadır. edp parti meclisi, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak şu saptamaları yapmıştır:

1. akp milletvekillerinin hazırladığı ve meclis’teki görüşmelerden sonra referanduma sunulan değişiklik paketi eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir anayasa ihtiyacının güncelliğini ortadan kaldırmıyor. çünkü bu değişiklik paketi de vesayetçi ve otoriter rejimin dayanaklarından ve temel özelliklerinden gerçek anlamda kurtulma niteliğini taşımıyor. önerilen değişiklikler toplumun özgürlük ve demokratikleşme beklentilerinde sadece sınırlı bir iyileşme anlamına geliyor.

2. eşitlik ve demokrasi partisi, bu saptamaların ışığında, paketteki eksikleri tamamlamak için somut öneriler geliştirmiş ve bunları anayasa komisyonu çalışmaları esnasında tbmm’ye sunmuştur. ancak akp, değişikliklerle ilgili kendisine farklı siyasi çevrelerden ve sivil toplum kuruluşlarından, toplumdaki mağdur dinamiklerden iletilen hiçbir öneriyi dikkate almamış ve ‘ben yaptım oldu’ mantığıyla hareket etmiştir. referanduma sunulan bu tasarının hazırlanış tarzı bile akp’nin yalnızca ‘kendine demokrat’ zihniyetinin en önemli göstergesidir. akp, bu tarzıyla bir kez daha demokratik bir politik kültürü içselleştiremediğini göstermiştir.

3. bu değişiklik paketi toplumumuzda varolan sorunlara dair köklü değişiklikler içermiyor. ne anayasal vatandaşlık ve anadil eğitimi konularında bir adım atılıyor; ne de zorunlu din dersleri ve diyanet işleri başkanlığı ya da kamu çalışanlarının grev hakkı vb. gibi konularda herhangi bir reform talebi içeriliyor. akp, demokratik ve toplumsal ihtiyaçları kavrayamamasından ve daha önemlisi, kendi sorunlu zihniyetindeki prangalar nedeniyle bu konularda adım atmıyor.

4. öte yandan vesayetçi güçlerin ve statükonun, en küçük değişim adımını bile engellemeye yönelik tutumları da asla kabul edilemez. kendi izinleri olmadan anayasa değişikliği yapılamayacağını düşünen bu güçler, sürecin demokratik yönde gelişmesini her fırsatta engelliyor. referandumda ‘hayır’ tutumunu almak, eksik ve yetersiz de olsa, yapılan bu iyileştirmelerden toplumumuzu mahrum bırakmak ve darbecilerin hazırladığı 1982 anayasa’sına dolaylı da olsa ‘evet’ demek anlamına gelecektir.

5. tüm olumsuzluklara ve yetersizliklerine rağmen, bu değişiklik paketinin asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanabilmesi; 12 eylül’ün suçlularının yargılanmasını engelleyen geçici 15. madde’nin kaldırılması; anayasa mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı; hsyk’nın ve askeri şura’nın bazı kararlarına karşı yargı yolunun açılması gibi kimi reform adımlarını içermesinden ötürü, eşitlik ve demokrasi partisi, referanduma sunulan anayasa değişiklik teklifine ‘evet’, bunu hazırlayan akp iktidarına ‘hayır’ diyor.

6. biz biliyoruz ki, bu değişiklikler yetersizdir. 12 eylül anayasası tümden değiştirilmelidir. türkiye toplumu, özgürlükçü, demokratik ve sosyal bir sivil anayasayı hak ediyor. bunu yapabilmek için eşitlik ve demokrasi partisi, toplumsal muhalefet örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, yurttaş girişimleri ve siyasi partiler ile birlikte mücadeleyi sürdürecektir. türkiye toplumu bu özellikleri taşıyan bir anayasaya er ya da geç ulaşacaktır.

ziya halis
edp genel başkanı
ankara, 19 temmuz 2010

kaynak: eşitlik ve demokrasi partisi, 19 temmuz 2010