Evliyalar

Orhan Yalçın Gültekin

Ulusların kendi kaderlerini tayin hakkı savunulurken sarfedilen sözlere dikkat etmek gerekiyor.

“Cehennemde tek bir Kürt kalsa, Türk cennet’e giremez” ya da “Türk’ten olursa evliya, sakın sokma avluya” benzeri ifadeler Kürtlerin hoşuna gidebilir ama bu konuda Türkler ne düşünür dersiniz? (Unutmayın ki başımızda Kürt olduğunu söyleyen bir cumhurbaşkanı var.)

UKKTH’nı bu tür ifadelerle savunmak iyi niyetle yapılmış bir gaf olarak kabul edilse bile, bilmeliyiz ki cehenneme giden yol iyi niyetle döşenmiştir.

Önerim: cenneti-cehennemi bir kenara bırakmak; ister Türk, ister Kürt, ister Arap olsun evliyaları avluya sokmamak.

Eğer çeşitli uluslardan Türkiye Halkının birliğini gerçekten istiyorsak Türk şövenizmine karşı çıkarken Kürt şövenizmine taviz vermeyelim.

30 Kasım 1990

Komünizm Çuvalı… Kemalizm Zinciri…

Orhan Yalçın Gültekin

Komünizm, bu yüzyılın başında bir sosyal kurtuluş savaşına önderlik etti. Bugün D. Almanya’nın ilhakına engel olamamıştır.

Komünizmin bu yüzyılın başındaki kahramanı, Lenin’di. Ezilen sınıflar arasında emperyalizme karşı mücadelenin kıvılcımını çakan insan olarak anılır.

Komünizmin bugünkü kahramanı Gorbaçov’dur. adı, ABD Başkanı Bush ile birlikte anılıyor, Pentagon’un başrolde olduğu serüvenlerde geçiyor.

Doğu Perinçek’in Türk milliyetçiliği’nin dünü ve bugününü anlatırken kullandığı mantık ile komünizm için de ancak yukarıda ki gibi bir tarih yazılabilir.

Perinçek, Sovyetler Birliği tarihindeki kopukluklar ve çelişmeleri vurgularken gösterdiği titizliği, Türkiye Cumhuriyeti tarihi için de göstermeliydi. Türk milliyetçiliği ile işbirlikçilerin sahte-milliyetçiliği arasında bulunan farklılığı ve çelişkiyi atlamamalıydı. İlki, tüm zaaf ve olumsuzluklarına rağmen dostumuz, diğeri düşmanımızdır.

Nasıl Lenin’i ve Stalin’i, Kruşçev, Brejnev ve gorbaçov ile birlikte içine alacak bir “komünizm çuvalı” yoksa, Atatürk’ten Asil Nadir’e dek uzanan bir “Türk milliyetçiliği zinciri” de yoktur.

İğneyi kendine… “Marksist dönekler” vurgusuna bozulurken biz, “Kemalist dönekler”den bahsetmeyelim.

10 Kasım 1990

Referandum Üzerine (1987)

Orhan Yalçın Gültekin

a) Referandum, sadece gerici klikler açısından kendi aralarında bir hesaplaşma olarak algılanmalıdır. Sınıf bilinçli proletarya için ise, halkın geri ögelerinin 12 Eylül’ün etkisinden ne ölçüde kurtulduğunun bir göstergesi; halkın ters bilinçliliğine, bu ters bilinçliliğin en önemli etkenlerinden biri olan gerici kliklerin “muteber ve yasaklı” biçiminde ikiye bölünüşünün sonucu olarak yasaklı kanadın kitle muhalefetinin içinde elde ettiği “Truva Atı” konumuna karşı verilen mücadelenin bir evresi olarak anlam taşımaktadır.
Okumaya devam et Referandum Üzerine (1987)