Tricontinental’e Mesaj

Ernesto Ché Guevara

Şimdi akkor zamanıdır,
ve yakında yalnız ışık
görülecektir.”

Jose Marti

Son dünya savaşının bitimi üzerinden yirmi bir yıl geçti; çeşitli yayınlar her dilde Japon yenilgisiyle simgelenen bu olayı kutlamaktalar. Farklı kamplara bölünmüş dünya üzerinde görüntüsel bir iyimserlik havası hüküm sürmekte.

Dünya savaşı olmaksızın yirmi bir yıl — bu, aşırı cepheleşmeler, şiddetli çatışmalar ve ani değişimler süresinde çok önemli gibi görünmektedir. Ancak uğrunda savaşmaya hepimizin hazır olduğu bu barışın pratik sonuçlarını (sefalet, dünyanın büyük bölümlerinin aşağılanması ve gittikçe artan sömürü) tahlile girişmeden, bu barışın gerçek barış olup olmadığı sorusuyla karşılaşıyoruz.
Okumaya devam et Tricontinental’e Mesaj

Message to the Tricontinental

Ernesto Ché Guevara

Now is the time of the furnaces, and only light should be seen.”
Jose Marti

Twenty-one years have already elapsed since the end of the last world conflagration; numerous publications, in every possible language, celebrate this event, symbolized by the defeat of Japan. There is a climate of apparent optimism in many areas of the different camps into which the world is divided.

Twenty-one years without a world war, in these times of maximum confrontations, of violent clashes and sudden changes, appears to be a very high figure. However, without analyzing the practical results of this peace (poverty, degradation, increasingly larger exploitation of enormous sectors of humanity) for which all of us have stated that we are willing to fight, we would do well to inquire if this peace is real.
Okumaya devam et Message to the Tricontinental

Farewell letter from Che to Fidel Castro

Ernesto Ché Guevara
«Year of Agriculture»

Havana, April 1, 1965.

Fidel:

At this moment I remember many things: when I met you in Maria Antonia’s house, when you proposed I come along, all the tensions involved in the preparations. One day they came by and asked who should be notified in case of death, and the real possibility of it struck us all. Later we knew it was true, that in a revolution one wins or dies (if it is a real one). Many comrades fell along the way to victory.

Today everything has a less dramatic tone, because we are more mature, but the event repeats itself. I feel that I have fulfilled the part of my duty that tied me to the Cuban revolution in its territory, and I say farewell to you, to the comrades, to your people, who now are mine.

Okumaya devam et Farewell letter from Che to Fidel Castro

frantz fanon

frantzfanonwikipedia, özgür ansiklopediden (franz fanon’dan yönlendirme)
çeviren: ulaş başar gezgin

frantz fanon (20 temmuz 1925 – 6 aralık 1961), kolonisizleştirme ve kolonileştirmenin psikopatolojisi konusunda belki de 20. yüzyılın en belli başlı düşünürüydü. yapıtları, kırk yılı aşkın bir süre kolonileştirme-karşıtı kurtuluş hareketlerine esin verdi.
Okumaya devam et frantz fanon

Aziz Nesin | Ey faşist yumurcakları! Ey Türk faşisti!

Aziz Nesin

Ey faşist yumurcakları! Ey Türk faşisti!

Birinci vazifen, Türk matbaalarını yıkmak, makinelerini ısırmak, demirlerini dişleyip duvarlara saldırmaktır. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli, gazeteleri çamurlara serip üzerinde ağzın köpürünceye kadar tepinmektir. Bu temel, partinin hazinesidir. Bir gün nümayiş yapmak için emir alırsan, bütün polisleri yanı başında bulacaksın. Meydanlarda kitaplarını yaktığın namuslu insanlar, bütün dünyada eşi emsali görülmemiş şekilde işkenceye tabii tutulabilir. Emniyet müdürlüğümüzde dövülebilir. Demir Ahmet tarafından sövülebilir. Bütün malları mülkleri zapt edilmiş, matbaaları yıkılmış, gazeteleri kapatılmış, evleri tarumar edilmiş, çoluk çocuğu dağıtılmış, haneleri işgal, kendileri perişan edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, Amerika`dan borç dahi alınabilir. Hatta bu borç alınan paralar, ziyafetlerde yenilebilir.

Ey faşist yumurcakları!

İşte bu ahval ve şerait içinde dahi, bütün bu yapılanları kafi görmeden; vazifen matbaaları yıkmak, makineleri ısırmak, parçalamaktır. muhtaç olduğun kazma, balta, Halk Partisi`nin ambarında mevcuttur.

Zincirli Hürriyet, 5 Şubat 1948.

Elcezire Kumandanlığına Kürdistan Talimatı

Mustafa Kemal

Kürdistan hakkında Büyük Millet Meclisi Vekiller Heyetinin Elcezire cephesi kumandanlığına talimatıdır.

1. Tedricen bütün memlekette ve vasi mikyasta doğrudan doğruya halk tabakatının alakadar ve müessir olduğu surette idarei mahalliyeler ihdası siyaseti dahiliyemiz icabındadır. Kürtlerle meskûn menatıkta ise hem siyaseti dahiliyemiz ve hem de siyaseti hariciyemiz noktai nazarından tedricen mahalli bir idare ihdasını iltizam etmekteyiz.
Okumaya devam et Elcezire Kumandanlığına Kürdistan Talimatı

Lenin | Gerilla Savaşı

Vladimir Iliç Lenin

Gerilla eylemi sorunu, partimizi ve işçi yığınlarını büyük ölçüde ilgilendirmekte olan bir sorundur. Bu sorunla biz geçmişte birçok kez ilgilendik ve şimdi de vaat ettiğimiz gibi, görüşlerimizin daha tamamlanmış bir açıklamasını sunmayı amaçlıyoruz. Okumaya devam et Lenin | Gerilla Savaşı