Simurg

Söyledim ve ruhumu kurtardım

Etiket: Ahmet Muhip Dranas

1 Post