Referandum ve Devrimci Hareket

Halkın geleceği Evet-Hayır ikilemine sıkıştırılamaz
Devrimcilerden beklenen, düzeni seçenek olmaktan çıkarmaktır!

Bir üst yapı kurumu olarak hukuk, her zaman egemen sınıfların çıkarlarını güvenceye alan metinlerden oluşmuştur. Yalnızca hukuksal metinler değil, aynı zamanda yargı kurumları da egemen olan sınıfların ihtiyaçları çerçevesinde düzenlenmiştir. Tarihsel süreç içerisinde üretim ilişkilerindeki değişiklikler, üst yapı kurumlarını da yeniden şekillendirmeyi zorunlu kılmıştır. Örneğin, feodal toplumdan kapitalist üretim ilişkilerine geçişte hukuk kuralları da yenilenmek durumunda kalmış, her şey egemenliğini ilan eden burjuvazinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir.
Okumaya devam et Referandum ve Devrimci Hareket