OYG | 1 Mayıs 2008 ve “Genç Siviller”

Orhan Yalçın Gültekin

Genç Sivillerin 1 Mayıs konusunda samimi olmadığına ilişkin kişisel yaklaşımımı bizzat Genç Siviller, Özgürlükçü Sol listeye 30 Nisan 2008 Çarşamba saat 20.16’da gönderdikleri emaille doğrulamışlardır. (Email başka bir e-grupa gönderilmiş mi onu da bilemeyeceğim.)

Emaillerinde kendi katılımlarını “sürpriz!” olarak tanımlayan Genç Siviller “Biz bile 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” diyebilmek için o saate kadar beklemişlerdir. (Öncesinde web sitelerinde tek satır yoktur; koyamamışlar, koymaya fırsat bulamamışlardır.

“Genç Siviller”in 1 Mayıs’a katılma kararıyla yaptıkları “sürpriz!”, MFÖ’nün şarkılarından biri eşliğinde olmuştur diye düşünüyorum: “Mecburen, mecburen, mecburiyetten…”

OYG | “Genç Siviller”miş!

Orhan Yalçın Gültekin

Genç Siviller diye bir grup var. Bir basın bülteni yayınlamışlar. Bu bültende şöyle bir ifade var: “Bugüne kadar Türkiye’de dört darbe oldu, başbakanlar asıldı, binlerce kişi işkencelerden geçirildi. meclis kapatıldı.”

Bu gençler nasıl “genç”ler ki, idam edilen başbakan ve bakanlardan bahsederler de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ile Erdal Eren başta olmak üzere 12 Eylül’de idam edilen gençleri unuturlar!

29 Nisan 2007 02:04