Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Mersin’in Sosyo-ekonomik Yapısına Etkileri

fahriye emgili
arş.gör., mersin üniversitesi, tarih bölümü

giriş

göç olgusu; toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapının yeniden oluşumunda, olumlu ya da olumsuz yönleriyle belirleyici etkenlerin en başında yer almaktadır. 30 ocak 1923’te imzalanan“türk-yunan ahali mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol”[1] uyarınca mübadele sürecinin iki tarafı olan türkiye ve yunanistan’da, zorunlu göç ülkelerin sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal yapılarında büyük bunalımlar, kırılmalar ve parçalanmalara yol açmıştır. yeni oluşan toplumsal yapıda, zorunlu göçün kapsamı içinde yer alan kitleler de, önemli yapı taşları misyonu üstlenmişlerdir. toplumbilim verileri açısından, toplumsal yapıyı oluşturan etkenlerin çok çeşitli, karmaşık ve çoğu zaman da birbirleriyle iç içe geçmiş ya da birbirlerine bağlı oldukları düşünüldüğünde, bu yeni etkenin, oldukça ağırlıklı bir yer tuttuğu görülebilir. kuşkusuz zorunlu göçle, hem mersin hem de mersin mübadilleri toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal değişimi yaşamıştır.
Okumaya devam et Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Mersin’in Sosyo-ekonomik Yapısına Etkileri