Kızıl Afiş

Louis Aragon

Ne ündü istediğiniz ne de gözyaşı,
Ne cenaze müziği ne bir son tören.
On bir yıl geçti, ne de çabuk geçti on bir yıl
Yaptığınız yalnızca kullanmaktı silahlarınızı:
Ölüm gözünü kamaştırmaz partizanın.

Resimleriniz vardı kentlerimizin duvarlarında,
Sakal ve geceden bir kara, yabanî ve tehditkâr.
Bir afiş, kan lekesine benzeyen,
Gelip geçene korku salsın beklentisiyle
Telâffuzu zor adlarınızı kullanan.

Okumaya devam et Kızıl Afiş