Simurg

Söyledim ve ruhumu kurtardım

Etiket: Saman Naseem

1 Post