Harkov’da yapılacak 1 Mayıs kutlamaları üzerine

Vladimir Iliç Lenin

1900 yılında Harkov’da yapılan 1 Mayıs kutlamalarını anlatan bu broşür, Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi Harkov Komitesi tarafından işçiler tarafından gönderilen anlatımlar temelinde kaleme alınmıştır. Bize gazete haberi olarak gönderilmesine rağmen boyutlarından dolayı ve daha yaygın dağıtımını sağlayabilmek için ayrı bir broşür olarak yayınlamayı uygun bulduk. Altı ay sonra Rus işçileri yeni yüzyılın ilk 1 Mayıs’ını kutlayacaklar ve bu kutlamaları hem mümkün olduğu kadar çok yerde hem de mümkün olduğu kadar etkili tarzda organize etmek için çalışmaya başlamamız gerekiyor. Kutlamalar katılımcıların hem sayısı hem de örgütlülükleri ve sergileyecekleri sınıf bilinci, Rus halkının siyasal kurtuluşu için kararlı bir mücadele yürütmeleri bakımından ve en sonu, proletaryanın sınıfsal gelişimi ve sosyalizm için açık savaşım fırsatı olarak etkili olmalıdır. Gelecek 1 Mayıs kutlamaları için hazırlanmanın zamanıdır ve bu hazırlık tedbirlerinin en önemlileri, Rusya’daki Sosyal Demokrat hareketin kazanımlarını, hareketimizin genel eksikliklerini ve özellikle de bu eksiklikleri gidermek ve daha ileri sonuçlar elde etmek için araçlar geliştirmek için de 1 Mayıs hareketini incelemektir.

Okumaya devam et Harkov’da yapılacak 1 Mayıs kutlamaları üzerine

Yol nasıl açılmıştı?

Demir Küçükaydın

6 Mayıs vesilesiyle ilk 1 Mayıs kutlamasına ilişkin bir anı

Bu yıl, tam 41 yıl sonra ilk kez, Türkiye’de 1 Mayıs’a katıldım.

10 yıl hapis, 25 yıl sürgün, bir de 12 Mart dönemi. İşte 41 yıl geçmiş.

Bu 1 Mayıs’tan izlenimlerimi yazmak isterdim zamanım olsaydı. Belki bir gün zamanım olunca yazarım. Ama şimdi en azından birini yazmak istiyorum ve yazabilirim.
Okumaya devam et Yol nasıl açılmıştı?

İşçi Sınıfının Savaşımının Simgesi: 1 Mayıs

Orhan Yalçın Gültekin

1 Mayıs, işçi sınıfının kanla, yıldırıyla, düzenbazlıkla bastırılan ve her seferinde küllerinden yeniden doğan tarihsel savaşımının simgesidir. Ama aynı zamanda geleceğe ve zafere olan umudunun ete-kemiğe bürünüşüdür de. Bu tarih unutulduğunda da geriye bir şey kalmamaktadır.

Spies şöyle diyordu:

“Eğer bizi asarak … tahakküm altındaki milyonların, sefalet içinde çalışan ve kurtuluşu arzulayan, [kurtuluşu] bekleyen milyonların bu hareketini, işçi hareketini ezebileceğinizi umuyorsaniz -eğer düşünceniz buysa-, o zaman asın bizi! Burada bir kıvılcımı ezeceksiniz, ama şurda, burda veya orada, arkanızda, ve önünüzde, ve her yerde alevler yükseliyor. Bu gizli bir ateş. Bunu asla söndüremezsiniz”.

Okumaya devam et İşçi Sınıfının Savaşımının Simgesi: 1 Mayıs

1 Mayıs 2008 ve “Genç Siviller”

Orhan Yalçın Gültekin

oyg009Genç Sivillerin 1 Mayıs konusunda samimi olmadığına ilişkin kişisel yaklaşımımı bizzat Genç Siviller, Özgürlükçü Sol listeye 30 Nisan 2008 Çarşamba saat 20.16’da gönderdikleri emaille doğrulamışlardır. (Email başka bir e-grupa gönderilmiş mi onu da bilemeyeceğim.)

Emaillerinde kendi katılımlarını “sürpriz!” olarak tanımlayan Genç Siviller “Biz bile 1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!” diyebilmek için o saate kadar beklemişlerdir. (Öncesinde web sitelerinde tek satır yoktur; koyamamışlar, koymaya fırsat bulamamışlardır.

“Genç Siviller”in 1 Mayıs’a katılma kararıyla yaptıkları “sürpriz!”, MFÖ’nün şarkılarından biri eşliğinde olmuştur diye düşünüyorum: “Mecburen, mecburen, mecburiyetten…”