Aile ve Engels

Orhan Yalçın Gültekin

Birine göre, Engels’in “üretim ilişkileri gerektirdiğinde ailenin ortaya çıkacağına” ilişkin bir kuramı varmış.

Bu savı ortaya atan şöyle devam ediyor:

“O da vardır muhakkak.. ama şu da vardır. Bir kadın, bir erkek, bir de çocuk oldu mu. Kadın çocuğu emzirir. Erkek de ormana odun kesmeye gider. Kestiği odunu yakar, bebeğin donmasını engeller. Bu yanlış mı? Bu ailenin muhafazakar yorumu. Tek mutlak şekli de değil. Ama bu da bir parçası ve doğru. Ve orijinlerinden kuvvetle muhtemel. Şimdi aileyi tek teoriyle açıklamak nasıl mümkün değilse Engels’in yapmaya çalıştığı gibi, …”

Okumaya devam et Aile ve Engels