Simurg

Söyledim ve ruhumu kurtardım

Etiket: Ana Dil

1 Post