Hüseyin İnan | Ortak Pazar Sorunu

Hüseyin İnan

Ortak Pazar ile Amerika arasında gizli bir rekabet mevcuttur. Fakat bu rekabet henüz politikada gözle görülür şekle girmemiştir. Sosyalist devletlere ve bağımsızlık savaşı veren halklara karşı iki emperyalist blok arasındaki çelişkilerin ekonomik, askerî, politik keskinleşmesi olanağı günümüzde yoktur.

Türkiye’deki işbirlikçi burjuvazinin başını çektiği gericiler, ekonomik işbirliğini Ortak Pazar lehine kaydırmaktadırlar. Türkiye’deki gerici sınıflar son yıllarda Ortak Pazar ülkeleri ile işbirliğini geliştirmişler ve Ortak Pazar’a aday olmuşlardır. Ortak Pazar’a dahil olmak için geçiş dönemini tamamlamak çabasındadırlar. Ortaya on-onbeş yıl içinde Ortak Pazar ülkelerinin bugünkü durumuna erişme sloganı atıyorlar. Bu slogan gereği sanayi kalkınmasını (montaj ve tüketime dönük imalât sanayiini) tamamlamaya ve tarımda Ortak Pazar’ın tarım ürünleri ihtiyacını karşılayacak gelişme seviyesine eriştirmeye çalışıyorlar.

Geçiş döneminin planlaması, işbirlikçi burjuvazi ve diğer gerici güçlerin önlerindeki engellerin kaldırılmasını, iç pazarın sömürülmesi ve yatırım hamlelerinin sağlanması için gericilerin ekonomik, politik garantilere sahip olmasını öngörmektedir.

Gericiler bu planlarını gerçekleştirmek için iç pazarın sömürülmesinde belli ölçüde engel olan devrimci mücadeleyi yok etme politikasını uygulamaya koyulmuşlardır.

Hüseyin İnan, TürkiyeDevriminin Yolu’ndan Bölüm

OYG | Avrupa Topluluğu Üzerine

Orhan Yalçın Gültekin

Kautsky ve yandaşları, emperyalist devletler arasındaki çatışmalı ilişkilerin ortadan kalkacağı ve merkez ülkelerin tek bir “bayrak” altında toplanacağı bir entegrasyon döneminin, bir ultra-emperyalizm döneminin geleceğini, ve bu dönemin insanlığın barışçıl gelişiminin temelini oluşturacağını savlıyorlardı. Birinci paylaşım savaşına öngelen günlerde ileri sürülen bu tez, savaşla birlikte ertelendi; Kautsky ve yandaşları, o “barışçı” günler gelene kadar emperyalist paylaşım savaşında kendi devletlerinin zafer kazanması için savaşım verdiler.

Okumaya devam et OYG | Avrupa Topluluğu Üzerine