Aydınlar Dilekçesi – Erdal Öz’ün Savunması

Erdal Öz

Sayın yargıçlar.

Burada neyin bedelini ödemekte olduğumu çok iyi biliyorum. İlk ödediğim bedel değil bu. Kendimi bildim bileli ödediğim, alıştığım, kanıksadığım bir bedel. Bundan sonra da bıkmadan ödeyeceğim bir bedel. Bu bedeli bana ve benim gibilere ödetmeye çalışanları da, niçin ödetmeye çalıştıklarını da çok iyi biliyorum. Dönemler değişse, kişiler yerlerini yenilerine bıraksa da roller değişmiyor. Bu, düşüncelerin özgürce açıklandığı, özgürce kurumlaştığı demokrat bir toplumu isteyenlerle istemeyenlerin kavgasıdır.
Okumaya devam et Aydınlar Dilekçesi – Erdal Öz’ün Savunması

Aydınlar Dilekçesi – Aziz Nesin’in Savunması

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı
1 Sayılı Askeri Mahkemesine

Sayın Yargıç,

15 Mayıs 1984 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na ve T.B.M.M. Başkanlığı’na sunduğumuz altı sayfalık yazının başında, o yazıyı imzalamış bulunan iki bini aşkın Türk aydını şöyle demekteyiz: “Türkiye’de demokratik düzene ilişkin gözlem ve istemler bölümlerinden oluşan dilekçe”. Demek, iki binden çok Türk aydını imzaladıkları bu yazıya dilekçe diyor.

Cumhurbaşkanı TRT’deki söylevinde, eleştirerek sözünü ettiği bu yazıya dilekçe demişti. Demek, Cumhurbaşkanı için de bu yazı dilekçedir. Okumaya devam et Aydınlar Dilekçesi – Aziz Nesin’in Savunması

Aydınlar Dilekçesi

“Türkiye’de Demokratik Düzene İlişkin Gözlem ve İstemler” başlıklı dilekçe 15 Mayıs 1984 Salı günü Cumhurbaşkanlığı ve T.B.M.M. Başkanlığı’na verildi. Kamuoyunda “Aydınlar Dilekçesi” olarak adlandırılan yaklaşık iki bin imzalı metin, çok sayıda aydının katıldığı çeşitli toplantılarda beliren görüşlerin bir yazmanlar kurulunca kaleme alınmasıyla oluşturulmuştu.

“Dilekçenin verildiği gün Sıkıyönetim Komutanlığı metne yayın yasağı koydu. 18 Mayıs 1984’de bir yabancı gazetecinin sorusu üzerine Başbakan dilekçeden çeşitli bölümler okudu ve Başbakan’ın basın toplantısının bu bölümüne de yayın yasağı kondu ve aynı gün bu yayın yasağı ikinci bir emirle kaldırıldı.
Okumaya devam et Aydınlar Dilekçesi