Sacco ile Vanzetti

Günay Gönenç

15 Nisan 1920’de öğleden sonra üç sularında, Boston’un banliyölerinden South Braintree’nin ana caddesinde, bir soygun sırasında iki adam öldürüldü. Buraya birkaç kilometre uzakta, Charlestown’da 22 Ağustos 1927 gecesinde, iki adam elektrikli sandalyede idam edildi. Sacco ve Vanzetti davası işte bu dört adam ve bu yedi uzun yıl boyunca adım adım örüldü.

Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve onu izleyen kriz dönemi, Amerikan toplumunu ikiye ayıran, dünya kamuoyunu ayağa kaldıran ve sembol haline gelen Sacco ve Vanzetti davasının arka planını oluşturur.

Okumaya devam et Sacco ile Vanzetti

Sacco ile Vanzetti

Nazım Hikmet Ran

Önsöz:

Yuvarlanıyor iri, sıcak damlalar
bakır yanaklarımızdan.
Yuvarlanıyor iri, sıcak damlalar
kalbimizde!
Kalbimiz artık dar geliyor bize!
Kopararak,
kanlı sargıları,
yaramızdan!
Dişi bir kaplanız ki biz,
dişlerimizde taşıyoruz, altın başlı
yavrularımızın ölüsünü… Okumaya devam et Sacco ile Vanzetti

Ennio Morricone & Joan Baez :: The Ballad of Sacco and Vanzetti (Video)

Ennio Morricone/Joan Baez
“The ballad of Sacco & Vanzetti”, 1972

Father, yes, I am a prisoner.
Fear not to relay my crime.
The crime is loving the forsaken.
Only silence is shame.

And now I’ll tell you what’s against us,
an art that’s lived for centuries.

Go through the years and you will find
what’s blackened all of history.

Against us is the law
with its immensity of strength and power.

Against us is the law!

Police know how to make a man
a guilty or an innocent.

Against us is the power of police!

The shameless lies that men have told
will ever more be paid in gold.

Against us is the power of the gold!

Against us is the racial hatred
and the simple fact that we’re poor.

My father dear, I am a prisoner.
Don’t be ashamed to tell my crime.

The crime of love and brotherhood,
and only silence is shame.

With me I have my love, my innocence,
the workers and the poor.

For all of this I’m safe and strong
and hope is mine.

Rebellion, revolution don’t need dollars,
they need this instead.

Imagination, suffering, light and love
and care for every human being.

You never steal, you never kill,
you are a part of strength and life.

The revolution goes from man to man
and heart to heart.

And I sense when I look at the stars
that we are children of life.

Death is small.