Başkalarının geçmişinde kaybolmak

Dücane Cündioğlu

Siyaset gençlere evvelemirde tecrübesiz ve hissîoldukları için ihtiyaç duyar, zira gençler muhakeme için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıklarından manipüle edilmeye elverişli bir konumda bulunurlar.

Genç adam eyleme geçmek için makul gerekçelere ihtiyaç duymaz, bilakis inanması ve iknâ olması kâfidir. Makul gerekçeler, ona göre, yapmak ve eylemekten çok konuşmayı tercih eden mıymıntılara, yetişkinlere ve yaşlılara yakışır. O da bu yüzden acilci değil midir zaten?

Muhakeme ve muhasebe sözcüklerinden pek hoşlanmaz, zira muhakemeyi de, muhasebeyi de gerektirecek kadar tecrübeye (bir geçmişe) henüz sahip olmamıştır. Başlangıç noktası onun başladığı noktadır. Geçmiş denecek kadar bir geçmişi yoktur, gelecek ise henüz gelmemiştir, gerçekte sade başladığı an vardır. Buna karşın geçmiş kendisinin değil, her halukârda ve hep başkalarının (büyüklerinin) geçmişidir.
Okumaya devam et Başkalarının geçmişinde kaybolmak