Kemalizm

Orhan Yalçın Gültekin

Kemalizmi, hiç bir zaman benim anladığım anlamıyla toplumsal sorunları çözebilecek bir güç olarak görmedim, hâlâ da görmüyorum. Ne dün öyle bir güçtü, ne de bugün böyle bir güçtür.

Söylediğim, Osmanlının çözülüş sürecinde tarihin ortaya koyduğu sorulara verilebilecek iki “olumlu”/”ilerici”/”sol” yanıttan biri küçük-burjuva radikalizmiydi ve Kemalizm biçiminde ortaya çıktı. Diğeri Komünizm olmak durumundaydı (Buradan o günün koşullarında doğrudan sosyalizme ve/veya komünizme geçilebilirdi sonucunu çıkarmayacağınızı biliyorum, yalnızca vurgulamak istedim) ve o da THİF ve TKP biçiminde ortaya çıktı.
Okumaya devam et Kemalizm