Başkalarının geçmişinde kaybolmak

Dücane Cündioğlu

Siyaset gençlere evvelemirde tecrübesiz ve hissîoldukları için ihtiyaç duyar, zira gençler muhakeme için gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olmadıklarından manipüle edilmeye elverişli bir konumda bulunurlar.

Genç adam eyleme geçmek için makul gerekçelere ihtiyaç duymaz, bilakis inanması ve iknâ olması kâfidir. Makul gerekçeler, ona göre, yapmak ve eylemekten çok konuşmayı tercih eden mıymıntılara, yetişkinlere ve yaşlılara yakışır. O da bu yüzden acilci değil midir zaten?

Muhakeme ve muhasebe sözcüklerinden pek hoşlanmaz, zira muhakemeyi de, muhasebeyi de gerektirecek kadar tecrübeye (bir geçmişe) henüz sahip olmamıştır. Başlangıç noktası onun başladığı noktadır. Geçmiş denecek kadar bir geçmişi yoktur, gelecek ise henüz gelmemiştir, gerçekte sade başladığı an vardır. Buna karşın geçmiş kendisinin değil, her halukârda ve hep başkalarının (büyüklerinin) geçmişidir.
Okumaya devam et Başkalarının geçmişinde kaybolmak

Taksim Manifestosu

Dücane Cündioğlu

BİR

A’raftayım, ve yalnızım.

Aradayım.

Lakin ne bir yanım cennet, ne öte yanım cehennem, bilakis iki yanım da tümüyle cehennem!

Sade iki yanım mı, dörtbir yanım, her yanım, âteş-zâr olmuş sanki, dinmek bilmez alevler içinde yanmaktayım. Çünkü yaşamları boyunca hep haklı olanların arasındayım.

Avurtlarını kendi hakikatleriyle, ama hep hakikatleriyle şişirenlerin arasında. Hiç çekinmeden gerçeği insanın yüzüne tükürenler arasında. Aslâ kuşku duymayanlar, kesinlikle tereddüt etmeyenler, ömürlerinde bir kez bile olsun yanılmayanlar, ne tuhaf değil mi, sanki hatadan berî, kusurdan âri olanlar arasında. Ama yine de meleklerin değil, sözümona insanların arasında. İnsanlarım arasında.
Okumaya devam et Taksim Manifestosu