Empati sözcüğünün Türkçe karşılığı yok mu?

Orhan Yalçın Gültekin

Empati (empathy) ne anlama geliyor?

İngilizce sözlüklerde biraz gezinildiğinde iki anlamda kullanıldığı görülüyor. Bunlardan birincisi, “başkalarının duygu, düşünce ya da davranışlarıyla entellektüel özdeşleşme ya da onun yerine deneyim yaşama”; ikincisi de “bir kişinin içsel duygu ya da davranışlarını, bir nesneye/şeye, doğal nesne ya da sanat çalışması biçiminde düş gücüne dayalı atfetme/yükleme”.

Okumaya devam et Empati sözcüğünün Türkçe karşılığı yok mu?