Türkiye Faşizmi ve Faşizme Karşı Tavrımız

Hüseyin İnan

 

Türkiye Faşizmi

12 Mart Muhtırasıyla gericilerin pratik uygulamasına giriştikleri uzun dönemli faşist politika, devrimci güçler ve halk kitleleri üzerindeki baskı ve terör metotlarını devam ettirmektedir.

Konunun detaylarına girmeden faşist politikanın sebep-sonuç ikilisini içine alan amacı üzerinde duracağız.

Okumaya devam et Türkiye Faşizmi ve Faşizme Karşı Tavrımız

Faşizm, Sosyal Faşizm ve Maocu Bozkurtlar

Orhan Yalçın Gültekin

Faşizm, Dimitrov’un tanımından yola çıkılarak “faşizm “finans kapitalin en gerici, en şovenist, en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğü” olarak görüldüğünden ve Türkiye burjuvazisi “işbirlikçi” olarak değerlendirildiğinden, yarı-sömürge/yeni-sömürge ülkelerde faşizmin kaynağı olarak emperyalizm görülüyor ve şu ya da bu emperyalist gücün işbirlikçilerinin bir kanadı (ya da tamamı) “faşist” olarak tanımlanıyordu.

Okumaya devam et Faşizm, Sosyal Faşizm ve Maocu Bozkurtlar