10 Ekim 1969 * FKF’den Dev-Genç’e

10 Ekim 1969 * Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adını aldı.

1965 yılında Türkiye İşçi Partisi üye ve sempatizanı gençler tarafından kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu, gençliğin bağımsızlık ve demokrasi savaşımına sosyalist önderlik sağlayan örgütlenme oluyordu. Bu süreç, aynı zamanda sosyalist hareket içindeki saflaşma ve kopuşmalar süreciydi. TİP yandaşları ile Milli Demokratik Devrim yandaşlarının önderlik savaşımını da içeren bu dönem, Milli Demokratik Devrim yandaşları arasındaki kopuşmanın da billurlaştığı dönemdir.

FKF’nin 4. kurultayı, yalnızca bir ad değişikliğiyle sonuçlanmadı. Ad değişikliği, gençliğin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm isteğininin devrimci ifadesiydi. Dev-Genç, gençliğin, işçi, köylü ve diğer emekçilerin savaşımlarına önderlik edecek daha üst bir siyasi örgütlenmenin olmadığı koşullarda bu görevi de üstlenmesinin adıydı.

Yol nasıl açılmıştı?

Demir Küçükaydın

6 Mayıs vesilesiyle ilk 1 Mayıs kutlamasına ilişkin bir anı

Bu yıl, tam 41 yıl sonra ilk kez, Türkiye’de 1 Mayıs’a katıldım.

10 yıl hapis, 25 yıl sürgün, bir de 12 Mart dönemi. İşte 41 yıl geçmiş.

Bu 1 Mayıs’tan izlenimlerimi yazmak isterdim zamanım olsaydı. Belki bir gün zamanım olunca yazarım. Ama şimdi en azından birini yazmak istiyorum ve yazabilirim.

Okumaya devam et Yol nasıl açılmıştı?