10 Ekim 1969 * Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF), Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (Dev-Genç) adını aldı.

1965 yılında Türkiye İşçi Partisi üye ve sempatizanı gençler tarafından kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu, gençliğin bağımsızlık ve demokrasi savaşımına sosyalist önderlik sağlayan örgütlenme oluyordu. Bu süreç, aynı zamanda sosyalist hareket içindeki saflaşma ve kopuşmalar süreciydi. TİP yandaşları ile Milli Demokratik Devrim yandaşlarının önderlik savaşımını da içeren bu dönem, Milli Demokratik Devrim yandaşları arasındaki kopuşmanın da billurlaştığı dönemdir.

FKF’nin 4. kurultayı, yalnızca bir ad değişikliğiyle sonuçlanmadı. Ad değişikliği, gençliğin bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm isteğininin devrimci ifadesiydi. Dev-Genç, gençliğin, işçi, köylü ve diğer emekçilerin savaşımlarına önderlik edecek daha üst bir siyasi örgütlenmenin olmadığı koşullarda bu görevi de üstlenmesinin adıydı.