05 Ekim 1789 – Parisli kadınlar Versailles’e yürüdü

05 Ekim 1789 – Fransız Devrimi – Parisli kadınlar Versailles’e yürüdü.

Parisli kadınlar, Louis XVI’nin feodalizmin lağvedilmesiyle ilgili kararnameleri yürürlüğe koymayı reddetmesine karşı çıkıyor, kral ve maiyetinin Paris’e taşınmasını, yaşam koşullarının düzeltilmesini ve ekmek kıtlığının ortadan kaldırılmasını istiyorlardı.

1789 devrimindeki kadınlara adanmıştır!

Melda Yaman Öztürk

8 Mart 1917’de¨ Petrograd’da yaşanacağı gibi 5 Ekim 1789 sabahı Paris’te ilk önce kadınlar toplanıp Versailles’e yürüdüler; 1792’de ayaklanma öncesi sokakları kadınlar işgal ettiler; 1795 baharında olaylar kadınların gösterileriyle başladı. 1793 ayaklanması öncesi bir milletvekilinin söylediği gibi “Kadınlar hareketi başlatacak … [ve] erkekler yardıma gelecek”ti. Peki kimdi bu kadınlar, nereden geldiler, ne istiyorlardı? Tarihe geçtiler mi, devrimle anıldılar mı? Robespierre, Danton, Marat’ı hepimiz tanırız da mesela Théroigne de Mericourt’yu kaçımız duyduk?

Okumaya devam et 05 Ekim 1789 – Parisli kadınlar Versailles’e yürüdü