İstanbul Efendisi

İbrahim Alâettin Gövsa

Eski İstanbul efendisinin ölümünü gazeteler ‘vefat’ sütunlarında yazmadılar. Çünkü o bir kişi değil, bir tiptir. Eski Türk centilmenliğinin örneği odur denilebilir.

Soyca, belki İstanbul’a mensup değildir; belki orada da doğmamıştır. Aslı Anadolu köylüsü, bilemedik, Anadolu kasabalısı olabilir. Hatta yalnız çocukluğunu değil, gençliğinin bir kısmını da ülkenin başka yerlerinde geçirmiş bulunabilir. Fakat İstanbul efendisi, geçen yüzyıla kadar, İstanbul’da toplanmış olan seçme Türk toplumunun damgasını almıştı.
Okumaya devam et İstanbul Efendisi