Gün doğumuna erişmek için geceyi aşmak gerekir

Orhan Yalçın Gültekin

Onlar, başlamış olan ve ağırlıklı olarak erkekler tarafından sürdürülen toplumsal kurtuluş savaşımına yalnızca katılıp izleyici olmadılar.

Onlar, toplumsal kurtuluş savaşımına kendi haklarını da içerecek bir derinlik kazandırmak için de fazladan bir savaşım sürdürdüler.

Onlar, toplumsal kurtuluş savaşımını erkekegemen dünyayla bir hesaplaşma süreci olarak da algılayıp dosta da düşmana da “vardım, varım, varolacağım” diye haykırdılar.

Onlarla birlikte toplumsal kurtuluş, erkekegemen dünyanın bir iç hesaplaşması olmaktan çıktı ve gerçek anlamına kavuştu.

Onlar, gün doğumuna erişmek için geceyi aşmak gerektiğini biliyorlardı ve her tür karanlığı yırtmak için en elverişsiz koşullarda öne atıldılar.

Onlara selam olsun!

* Naciye Hanım
* Yaşar Nezihe
* Zehra Kosova
* Suat Derviş
* Behice Boran

Doğu Kadınlarının Kurtuluşu

“Kadınlar katılmaksızın gerçek kitle hareketi olamaz.”
8 Mart Uluslararası Çalışan Kadınlar Günü’nde Naciye Hanım’ı sevgi, saygı ve minnet duygularımızla anıyoruz.

Naciye (Hanım) Yoldaş

Doğu’nun kadınlarının şu anda başlattıkları hareket, toplumsal hayat içinde kadının rolünün narin bir bitkinin veya nazik bir taş bebeğin rolünden öteye gidemeyeceğini savunan düşüncesiz feministlerin baktığı gözle dikkate alınmamalıdır; bu hareket şu anda tüm dünyayı boydan boya aşan genel devrimci hareketin önemli ve zorunlu bir sonucu olarak görülmelidir. Doğu’nun kadınları yalnızca bazılarının çoğunlukla sandığı gibi peçesiz sokağa çıkmak hakkını elde etmek için mücadele etmiyorlar. Doğu’nun kadını için, onun bunca yüksek ahlaki ülküsü ile peçe sorunu, en son plandadır. İnsanlığın yarı nüfusunu oluşturan kadınlar eğer erkeklerin rakibi olarak kalırlarsa, eğer onlara hakların eşitliği uygulanmazsa insan toplumunun ilerlemesi elbette ki olanaksızdır; Doğu toplumlarının geri kalmış durumu bunun söz götürmez bir kanıtıdır.

Okumaya devam et Doğu Kadınlarının Kurtuluşu