Orhan Yalçın Gültekin

Onlar, başlamış olan ve ağırlıklı olarak erkekler tarafından sürdürülen toplumsal kurtuluş savaşımına yalnızca katılıp izleyici olmadılar.

Onlar, toplumsal kurtuluş savaşımına kendi haklarını da içerecek bir derinlik kazandırmak için de fazladan bir savaşım sürdürdüler.

Onlar, toplumsal kurtuluş savaşımını erkekegemen dünyayla bir hesaplaşma süreci olarak da algılayıp dosta da düşmana da “vardım, varım, varolacağım” diye haykırdılar.

Onlarla birlikte toplumsal kurtuluş, erkekegemen dünyanın bir iç hesaplaşması olmaktan çıktı ve gerçek anlamına kavuştu.

Onlar, gün doğumuna erişmek için geceyi aşmak gerektiğini biliyorlardı ve her tür karanlığı yırtmak için en elverişsiz koşullarda öne atıldılar.

Onlara selam olsun!

* Naciye Hanım
* Yaşar Nezihe
* Zehra Kosova
* Suat Derviş
* Behice Boran