“Genç Marx” ve “Kaba Komünizm”

Orhan Yalçın Gültekin

Bindokuzyüzyetmişsekiz (1978) kuşağı, henüz öyle adlandırılmadan önce siyasetle iştigal etmeye soyunduğunda kendini çok ciddi bir tartışmanın içinde bulmuş; tartışmayı siyasi mevzileniş temelli sürdürmeye uğraştığından da üzerinden atlamıştı. Gençlik yıllarımızın en baba tartışmalarından biri olan “SSCB’de kapitalizm restore edildi mi, edilmedi mi?” temelli saflaşmadan bahsediyorum. Gerçi “sahi hiç sosyalist olmuş muydu?” mealinde soruları dillendiren bir-iki kitap da yayınlanmıştı ama bu tür sorular barındıran kitaplar tedavülde az kaldılar; çok fazla sürümleri de yoktu.

Okumaya devam et “Genç Marx” ve “Kaba Komünizm”

Feuerbach Üzerine Tezler

Karl Marks

I
Feuerbach’inki de dahil olmak üzere şimdiye kadar varolan tüm materyalizmin başlıca eksiği, şeyin [gegenstand], gerçekliğin, duyusallığın duyusal insan faaliyeti, pratiği olarak değil, öznel olarak değil, yalnızca nesne [objekt] ya da sezgi [anschauung] olarak kavranmasıdır. Böylece etkin yön, materyalizme karşıt bir biçimde, idealizm tarafından geliştirilmiş oldu – ama yalnızca soyut olarak, çünkü idealizm, bu biçimdeki gerçek, duyusal eylemi elbette bilmez.
Okumaya devam et Feuerbach Üzerine Tezler

Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya Önsöz

Karl Marks

ÖNSÖZ
Londra, Ocak 1859

Burjuva ekonomi sistemini şu sırayla inceliyorum: sermaye, toprak mülkiyeti, ücretli emek; devlet, dış ticaret, dünya pazarı, ilk üç başlık altında modern burjuva toplumun bölündüğü üç büyük sınıfın ekonomik varlık koşullarını inceliyorum; öteki üç başlığın birbiriyle ilişkisi açıktır. Sermayenin incelendiği birinci kitabın birinci kısmı, şu bölümlere ayrılmıştır: 1. meta; 2. para ya da basit dolaşım; 3. genel olarak sermaye, ilk iki bölüm, bu kitabın içeriğini oluşturmaktadır. Basılmak üzere değil, kendi aydınlanmam için uzun zaman aralıklarıyla karaladığım ve tasarlanan plan gereğince sistemli olarak hazırlanması koşullara bağlı bulunan monografiler şeklinde materyaller, toplu olarak önümde bulunmaktadır.

Hazırlamış olduğum bir genel girişi yayınlamıyorum;[1] çünkü düşünüp taşındıktan sonra, bana öyle geldi ki, ilkönce kanıtlanması gereken sonuçlar konusunda önceden yargılara varmak, ancak sıkıcı olabilirdi ve beni izleyecek okurun, tekil’den genel’e geçmesi gerekecekti. Buna karşılık, benim kendi ekonomi politik incelemelerimin seyri konusunda bazı bilgiler sunmam, bana, burada, yerinde bir davranış gibi gelmektedir.

Okumaya devam et Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’ya Önsöz