Komünizmin İlkeleri

Friedrich Engels

Komünizmin İlkeleri [44]

Soru 1: Komünizm nedir?

Yanıt: Komünizm, proletaryanın kurtuluş koşullarının öğretisidir.

Soru 2: Proletarya nedir?

Yanıt: Proletarya, toplumun, geçim araçlarını herhangi bir sermayeden elde edilen kârdan değil, tamamıyla ve yalnızca kendi emeğinin satışından sağlayan; sevinci ve üzüntüsü, yaşaması ve ölmesi, tüm varlığı emek talebine, dolayısıyla işlerin iyi gittiği dönemler ile kötü gittiği dönemlerin birbirlerinin yerini almasına, sınırsız rekabetten doğan dalgalanmalara dayanan sınıfıdır. Proletarya, yani proleterler sınıfı, tek sözcükle, 19. yüzyılın çalışan sınıfıdır.

Okumaya devam et Komünizmin İlkeleri

OYG | İşçi Sınıfının Savaşımının Simgesi: 1 Mayıs

Derleyen: Orhan Yalçın Gültekin

1 Mayıs, işçi sınıfının kanla, yıldırıyla, düzenbazlıkla bastırılan ve her seferinde küllerinden yeniden doğan tarihsel savaşımının simgesidir. Ama aynı zamanda geleceğe ve zafere olan umudunun ete-kemiğe bürünüşüdür de. Bu tarih unutulduğunda da geriye bir şey kalmamaktadır.

Spies şöyle diyordu:

“Eğer bizi asarak … tahakküm altındaki milyonların, sefalet içinde çalışan ve kurtuluşu arzulayan, [kurtuluşu] bekleyen milyonların bu hareketini, işçi hareketini ezebileceğinizi umuyorsaniz -eğer düşünceniz buysa-, o zaman asın bizi! Burada bir kıvılcımı ezeceksiniz, ama şurda, burda veya orada, arkanızda, ve önünüzde, ve her yerde alevler yükseliyor. Bu gizli bir ateş. Bunu asla söndüremezsiniz”.

Okumaya devam et OYG | İşçi Sınıfının Savaşımının Simgesi: 1 Mayıs

Kemalizm

Orhan Yalçın Gültekin

Kemalizmi, hiç bir zaman benim anladığım anlamıyla toplumsal sorunları çözebilecek bir güç olarak görmedim, hâlâ da görmüyorum. Ne dün öyle bir güçtü, ne de bugün böyle bir güçtür.

Söylediğim, Osmanlının çözülüş sürecinde tarihin ortaya koyduğu sorulara verilebilecek iki “olumlu”/”ilerici”/”sol” yanıttan biri küçük-burjuva radikalizmiydi ve Kemalizm biçiminde ortaya çıktı. Diğeri Komünizm olmak durumundaydı (Buradan o günün koşullarında doğrudan sosyalizme ve/veya komünizme geçilebilirdi sonucunu çıkarmayacağınızı biliyorum, yalnızca vurgulamak istedim) ve o da THİF ve TKP biçiminde ortaya çıktı.
Okumaya devam et Kemalizm