On the Correct Handling of Contradictions Among the People

Mao Tse-tung

[Speech at the Eleventh Session (Enlarged) of the Supreme State Conference. Comrade Mao Tse-tung went over the verbatim record and made certain additions before its publication in the People’s Daily on June 19, 1957.]
Selected Works of Mao Tse-tung, February 27, 1957

________________________________________

Our general subject is the correct handling of contradictions among the people. For convenience, let us discuss it under twelve sub-headings. Although reference will be made to contradictions between ourselves and the enemy, this discussion will centre on contradictions among the people.
Okumaya devam et On the Correct Handling of Contradictions Among the People

Liberalizmle Mücadele

Mao Zedung

Biz aktif ideolojik mücadeleden yanayız; çünkü bu mücadele, Parti ve devrimci örgütler içinde savaşımızın yararına olan birliği sağlayan silahtır. Her komünist ve her devrimci bu silaha sarılmalıdır.

Buna karşılık liberalizm, ideolojik mücadeleyi reddeder ve ilkesiz barıştan yanadır; bu yüzden yozlaşmış ve bayağı bir tavra yol açar, Parti ve devrimci örgütler içindeki bazı birimlerde ve bireylerde siyasi soysuzlaşmayı doğurur.

Liberalizm, kendisini çeşitli biçimlerde gösterir.

Bir kimse açıkça hata işlediğinde, barış ve dostluk uğruna işi oluruna bırakmak; eski bir tanıdık, bir hemşeri, okul arkadaşı, yakın bir dost, sevilen biri, eski bir meslektaş ya da alt kademeden eski bir arkadaştır diye ilkelere bağlı tartışmadan kaçınmak. Ya da arayı bozmamak için, meseleye derinliğine girmeyip, şöyle bir dokunup geçmek. Bunun sonucunda hem örgüt, hem de o kişi zarar görür. Bu, liberalizmin birinci biçimidir. Okumaya devam et Liberalizmle Mücadele