Mihri Belli ve 64 Yıl Sonra Kavuştuğu Tezi

“Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen zorunlu nüfus mübadelesine ekonomik açıdan bir bakış”

1940 yılında Mübadele üzerine yüksek lisans tezi yapan Mihri Belli 95 yaşında vefat etti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi için gittiği Amerika’daki Missouri Üniversitesinde tez olarak “Türkiye ve Yunanistan arasında gerçekleşen zorunlu nüfus mübadelesine ekonomik açıdan bir bakış” konusunu seçti. Tezin varlığından haberdar olan Lozan Mübadilleri Vakfı yöneticileri tezin bir kopyasını temin için Mihri Belli ile ilişkiye geçti. Tezin bir kopyasının kendisinde olmadığını söyleyen M.Belli: “Kimbilir hangi polis baskınında alınıp götürülmüştür.” dedi. Amerika’da o tarihlerde (2004) doktora yapan Aslı Iğsız tezin bir kopyasını üniversite kütüphanesinden temin ederek LMV’ye gönderdi. Bunun üzerine tezinin bir nüshasini da yanımıza alarak Müfide Pekin ile M.Belli’yi ziyarete gittik. M.Belli aradan 64 yıl geçtikten sonra tezine tekrar kavuşmuş oldu.

Müfide Pekin tarafından İngilizce’den Türkçe’ye çevrilen tez Belge Yayınları tarafından 2004 yılında yayımlandı. Tezin telif haklarını M.Belli Lozan Mübadilleri Vakfına bağışladı.

“Türkiye ve Yunanistan Nüfus Mübadelesi-Ekonomik Açıdan Bir Bakış” adıyla yayımlanan tezi ile ilgili değerlendirmeler LMV’nin web sitesinin yayınlar kısmından incelenebilir.

Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

LMV Yönetim Kurulu adına
Sefer Güvenç

www.lozanmubadilleri.org.tr

Okumaya devam et Mihri Belli ve 64 Yıl Sonra Kavuştuğu Tezi

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Mersin’in Sosyo-ekonomik Yapısına Etkileri

fahriye emgili
arş.gör., mersin üniversitesi, tarih bölümü

giriş

göç olgusu; toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal yapının yeniden oluşumunda, olumlu ya da olumsuz yönleriyle belirleyici etkenlerin en başında yer almaktadır. 30 ocak 1923’te imzalanan“türk-yunan ahali mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokol”[1] uyarınca mübadele sürecinin iki tarafı olan türkiye ve yunanistan’da, zorunlu göç ülkelerin sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal yapılarında büyük bunalımlar, kırılmalar ve parçalanmalara yol açmıştır. yeni oluşan toplumsal yapıda, zorunlu göçün kapsamı içinde yer alan kitleler de, önemli yapı taşları misyonu üstlenmişlerdir. toplumbilim verileri açısından, toplumsal yapıyı oluşturan etkenlerin çok çeşitli, karmaşık ve çoğu zaman da birbirleriyle iç içe geçmiş ya da birbirlerine bağlı oldukları düşünüldüğünde, bu yeni etkenin, oldukça ağırlıklı bir yer tuttuğu görülebilir. kuşkusuz zorunlu göçle, hem mersin hem de mersin mübadilleri toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasal değişimi yaşamıştır.
Okumaya devam et Türk-Yunan Nüfus Mübadelesinin Mersin’in Sosyo-ekonomik Yapısına Etkileri