Mukaddime: Yaradılış ve Evrim

İbn-i Haldun

Bilmen gerekir:

Doğru yola ulaşmak için Tanrı bizi ve seni uyarsın.

Bu evrendeki yaratıkların tümünün bir düzen ve sağlamlık içinde olduğunu, “neden”lerle bunların yol açtığı şeyler arasında bir bağlantı bulunduğunu, oluşların oluşlarla bağıntısını ve kimi varlıkların kimine dönüştüğünü görüyoruz. Öylesine ki, evrenin bu konudaki şaşılası durumları bitip tükenmez. Derinliklerinin dibi bulunmaz.

Bu alandaki incelemeye, “cisimli görülebilirler dünyası”ndan başlıyorum. Ve bu dünyaya, önce “görülebilir öğeler dünyası”nı ele alarak giriyorum. Derece derece yükselerek “toprak”tan “su”ya, sonra “hava”ya, sonra “ateş”e, birbirine bağlı olarak nasıl bir dönüşüm ve oluşum olduğunu, her öğenin bir ötekine yukarı ve aşağı yönde dönüşme yeteneğini içerdiğini anlatarak.
Okumaya devam et Mukaddime: Yaradılış ve Evrim