Mustafa Suphi | Müstemlekat ve Milletler Hakkında

1. Türkiye Komünist Fırkası Kongresi’nde Karar Halinde Kabul Edilen Müstemlekat ve Milletler Hakkındaki Mustafa Suphi Yoldaş’ın Mütaalası

1. Müstemleke bugünkü haliyle istilâcılık devri geçiren sınaî, malî ve ticari inhisarcılığın zaruri bir mahsulü olduğu gibi, millî niza’ ve kıt’aller de, halihazır şeraiti iktisadiye ve siyasiyeden çıkan birer hailedir.

Heyeti içtîmaiyyenin mukadderatı, zenginliğe istinad eden sermayedarlardan fütuhatçılık ve yağmakârlıkla ihrazı şöhret ve hükümet eden emaret ve hükümetlerle bunlara satılmış bir avuç sanadid ve memurinden ibaret bir sınıf ekaliyet elinde kaldıkça, bu felâketlere nihayet vermek İmkânı yoktur.
Okumaya devam et Mustafa Suphi | Müstemlekat ve Milletler Hakkında

Nâzım Hikmet Ran | Göğsümde On Beş Yara Var!

Nâzım Hikmet Ran

göğsümde on beş yara var!..
saplandı göğsüme on beş kara saplı bıçak!..
kalbim yine çarpıyor,
kalbim yine çarpacak!!!
göğsümde on beş yara var

sarıldı on beş yarama
kara kaygan yılanlar gibi sular!
karadeniz boğmak istiyor beni,
boğmak istiyor beni
kanlı karanlık sular!!!
Okumaya devam et Nâzım Hikmet Ran | Göğsümde On Beş Yara Var!

Nâzım Hikmet Ran | 28 Kânunisânî’yi Unutma!

Nâzım Hikmet Ran

ta ata aa ta ta ha ta tta ta

tarih

sınıfların
mücadelesidir

1921

kanunisani 28
karadeniz
burjuvazi
biz
Okumaya devam et Nâzım Hikmet Ran | 28 Kânunisânî’yi Unutma!