Savaş!

Nevzat Çelik

Savaş, akıl ve vicdan tutulması demektir!

Savaş, milliyetçi, dinci, ırkçı, mezhepçi, cinsiyetçi duyguların öne çıkması, evrensel insan haklarının tamamının ortadan kalkması demektir!

Savaş, öldürerek öldürme, ölerek ölme duygusunun bütün benliği kaplayarak kendinden ve ötekinden vazgeçmek demektir!

Savaş, açlık, yoksulluk, acı, keder, hüzün, korku, ateş ve karanlık demektir.

Savaş haksızlığa uğramak ve ötekine haksızlık yapmak demektir!

Savaş iyicil duyguların yok olması, bencilliğin hüküm sürmesi demektir!

Savaş, kardeşinin, sevgilinin, eşinin, çocuğunun, annenin tecavüze uğraması demektir!

Savaş hiç tanımadığın birine düşman olmak, ona kin, öfke, nefret duymak, eziyet ve işkence yapmak ve onu öldürmek demektir!

Savaş bütün farklıların, zenginliklerin, çeşitliliğin ortadan kaldırılarak tek tipleştirilmek demektir.

Savaş, elde eskiyen stokların tüketilmesi, yeni silahların insanların ve kentlerin üzerinde denenmesi demektir!

Savaş, egemen güçlerin bölgesel çıkarlarının korunması ya da yeni pozisyonlarına uygun hale getirilmesi demektir!

Savaş, iktidarı elinde tutanların, yandaşlarının korkunç derecede zenginleşmesi demektir!

Savaş, kentlerin, tarihsel yapıların yıkılması, ormanların yakılması, doğanın ve doğadaki bütün canlıların yok edilmesi demektir!

Savaş, geride sadece yıkılmış, yanmakta olan bir ülke, tarifsiz acılarıyla yaşamaya mahkum ruhsal ve bedensel olarak sakatlanmış bir sürü insan bırakmak demektir!
Okumaya devam et Savaş!