Nevzat Çelik

Savaş, akıl ve vicdan tutulması demektir!

Savaş, milliyetçi, dinci, ırkçı, mezhepçi, cinsiyetçi duyguların öne çıkması, evrensel insan haklarının tamamının ortadan kalkması demektir!

Savaş, öldürerek öldürme, ölerek ölme duygusunun bütün benliği kaplayarak kendinden ve ötekinden vazgeçmek demektir!

Savaş, açlık, yoksulluk, acı, keder, hüzün, korku, ateş ve karanlık demektir.

Savaş haksızlığa uğramak ve ötekine haksızlık yapmak demektir!

Savaş iyicil duyguların yok olması, bencilliğin hüküm sürmesi demektir!

Savaş, kardeşinin, sevgilinin, eşinin, çocuğunun, annenin tecavüze uğraması demektir!

Savaş hiç tanımadığın birine düşman olmak, ona kin, öfke, nefret duymak, eziyet ve işkence yapmak ve onu öldürmek demektir!

Savaş bütün farklıların, zenginliklerin, çeşitliliğin ortadan kaldırılarak tek tipleştirilmek demektir.

Savaş, elde eskiyen stokların tüketilmesi, yeni silahların insanların ve kentlerin üzerinde denenmesi demektir!

Savaş, egemen güçlerin bölgesel çıkarlarının korunması ya da yeni pozisyonlarına uygun hale getirilmesi demektir!

Savaş, iktidarı elinde tutanların, yandaşlarının korkunç derecede zenginleşmesi demektir!

Savaş, kentlerin, tarihsel yapıların yıkılması, ormanların yakılması, doğanın ve doğadaki bütün canlıların yok edilmesi demektir!

Savaş, geride sadece yıkılmış, yanmakta olan bir ülke, tarifsiz acılarıyla yaşamaya mahkum ruhsal ve bedensel olarak sakatlanmış bir sürü insan bırakmak demektir!

Peki, AKP en başından beri, şeriatçı katilleri destekleyerek, bu savaşı neden Emperyalist güçlerden daha fazla istiyor?

AKP, eğitim-öğretim, bilim kurum ve kuruluşlarını, yargıyı, güvenlik güçlerini dinsel-faşist gericiliğin ellerine teslim ederek, medyanın tamamını ele geçirerek, sporun bütün branşları dahil her şeyi yozlaştırarak kendilerine ve yandaşlarına vergilerimizi, kentimizi, geleceğimizi peşkeş çekerek, nükleer santral, HES, kanal, köprü, havaalanı gibi büyük hırsızlık projeleriyle doğal dengeyi bütün canlılar aleyhine bozarak, demokratik-laik bir ülke olma ihtimalini onlarca yıl geriye iterek vb. büyük suçlar işlemiştir. Suçları o kadar büyüktür ki, ABD bile, son kez Suriye’de kullanarak (karasal güç olarak sürmeyi planlamaktadır) arkalarından çekilecektir.

AKP, duramaz. Durursa düşer! Durmak iktidarı kaybetmek, yargılanmak demektir! O yüzden ısrarla savaş istemektedirler! Savaşın çok uzun sürmesini ve hatta hiç bitmemesini istemektedirler; çünkü, ancak bu yolla ülkeyi açık faşizmle yönetebileceklerini ve gelişen muhalefeti sindirebileceklerini sanmaktadırlar! Ki, Gezi Direnişi’nde bunun provasını yaptılar!

O yüzden, AKP ve savaş isteyen her kişi, kurum, parti ve örgüte karşı, şekli şemali ve dili ne olursa olsun, ısrarla, her yerde, her koşulda haykırmalıyız:

SAVAŞA HAYIR!

Kaynak: Facebook, 06.09.201