Oyum Hayır!

“Türkiye Komünist Partisi (“TKP), Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Emek Partisi (EMEP) ve Halkevleri, “Oyum Hayır!” başlığıyla bir imza kampanyası açtı.

İmza Metni

Eşit, Özgür bir Ülke için;

12 Eylül Anayasası’na da,

AKP Anayasasına da HAYIR!

AKP’nin kendi iktidarını güçlendirme amacıyla hazırladığı ve birbiri ile ilintili olmayan maddeleri tek bir paket halinde halka dayattığı anayasa değişiklik paketi 12 Eylül’de referandumda oylanacak.

Hükümeti elinde bulundurduğu 8 yıl boyunca ekonomik, sosyal ve siyasal saldırıları arttırarak sürdüren AKP, bu değişikliklerin geçmesi halinde, işçi ve emekçiler tarafından fiili ve yasal olarak kullanılan birçok hakkı da gasp ederek, topyekûn bir saldırıya geçecektir. Referandumda Hayır diyerek, sadece aldatmacayı boşa çıkarmış olmayacağız, aynı zamanda emek ve demokrasi düşmanı AKP’ye bir ders vermiş olacağız.

AKP’nin anayasa değişiklik paketi ne ülkemizin sorunlarına ne de halkımızın ihtiyaçlarına, temel hak ve özgürlüklerine yanıt vermektedir. Anayasa değişiklik paketi eşit, özgür bir ülkenin önünü açmak bir yana, tersine kapatmaktadır.

Önceki hükümetler tarafından da neo-liberal politikalara uygun olarak defalarca değiştirilen 12 Eylül Anayasası halkçı ve demokratik bir içerik kazanmadı. AKP, sendikaları, meslek örgütlerini, demokrasi güçlerini ve tüm muhalefet güçlerini yok sayarak, 12 Eylül Anayasası’nın antidemokratik seçim yasalarıyla elde ettiği meclis çoğunluğuna dayanarak hazırladığı değişiklik paketini, demokratikleşmede büyük adım, 12 Eylül ile hesaplaşma olarak sunmaktadır. Oysa değişiklik paketinin özü de 12 Eylül düzeninin yenilenerek sürmesini sağlamaktır.

12 Eylül kurumlarını ortadan kaldırmak bir yana yenilerini ekleyen bir paket demokratik olamaz. Bu kurumları kendi iktidarı ve yeni sömürü düzenini güçlendirmek için kullanan AKP, işçi sınıfına saldırının bir aracı olan ‘Ekonomik Sosyal Konsey’i anayasal bir kurum haline getirmektedir.

12 Eylülcüler 24 Ocak 1980 kararlarını hayata geçirerek serbest piyasa düzeninin, özelleştirmelerin önünü açmış, sermaye egemenliğinin geliştirilmesini sağlamışlardır. Bu politikaların kararlı bir uygulayıcısı olan AKP hükümeti, yeni değişikliklerle, “kamu yararı” denetiminden kaçarak özelleştirmelerin ve sermaye egemenliğinin önündeki bütün engellerin temizlenmesini amaçlamakta; halkın güvenceli iş, insanca yaşam, yaşanabilir bir doğa haklarına saldırmaktadır.

AKP, 12 Eylül’ün getirdiği grev yasaklarını korumakta, kamu çalışanlarına grev hakkı tanımadığı gibi grev yasağını sağlama bağlamakta, “Kamu görevlileri hakem kurulu” kararları “toplu sözleşme hükmündedir” ve “kesindir” diyerek hükümetin kamu çalışanları karşısındaki dayatmalarına “toplu sözleşme” adını vermektedir.

Aynı zamanda ve aynı işkolunda birden fazla sendikaya üye olunabileceği ve birden fazla sözleşme yapılabileceğine yönelik düzenlemelerle, patron yanlısı ve hükümet yandaşı sendikaların önü tamamen açılmak istenmektedir. Sendikalaştıkları için işten atılan işçilerin üzerine panzer yollarken pakete, birden fazla sendikaya üye olunabileceği hükmünü koyan AKP, emeklilere, üreticilere, çiftçilere, ev işçilerine ve işsizlere sendika kurma ve üye olma hakkı tanımamaktadır.

Yine AKP 12 Eylülcülerin ‘yönetimde istikrar’ amacıyla koydukları yüzde 10 seçim barajına aynı gerekçeyle sahip çıkarak korumakta, 12 Eylülcülerin yaptığı gibi yürütmenin ve Cumhurbaşkanının yetkilerini daha da arttırarak yargıyı siyasal iktidara hepten bağımlı kılmaktadır.

Bu değişiklik paketi ülkeyi demokratikleştirmek bir yana piyasa düzeni ve sermaye egemenliğini daha da sağlamlaştıracaktır. Bu süreçte, Başkanlık Sistemi’ne geçişi sağlayacak adımlar atılarak demokrasi alanının daha da daraltılacağı görülmektedir.

12 Eylül’de yapılacak anayasa değişiklik paketine ‘hayır’ demek; hem 12 Eylül Anayasası’na hem AKP Anayasası’na ve 8 yıllık AKP iktidarının uygulamalarına ‘hayır’ demektir. Eşitliği, özgürlüğü ve demokrasiyi esas alan yeni bir anayasa ihtiyaçtır. Kuşkusuz bu anayasa emekçilerin ve ezilenlerin mücadelesinin ürünü olacaktır. Bizler böyle bir anayasa ve fiili kazanımlar için mücadele edeceğiz.

Acil taleplerimiz şunlardır;

  • 12 Eylül ve darbe kurumları olarak bilinen ve toplumu üniversitelerden yargıya; basından sendikal örgütlenmeye kadar bütünüyle kontrol altına almayı hedefleyen yapılar ortadan kaldırılmalıdır.
  • Halkın siyasal temsiliyetinin önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır. Bunun için öncelikle yüzde 10 seçim barajı kaldırılmalı; adil bir seçim yasası hazırlanmalı, anti-demokratik siyasi partiler yasası değiştirilmelidir.
  • Halkın siyasal mücadele ve örgütlenme hakkı önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.
  • Sendikal barajlar kaldırılmalı, grev ertelemeleri yasaklanmalı, kamu çalışanlarına grev ve siyaset hakkı sağlanmalıdır.
  • Güvencesiz çalışma yasaklanmalı, işten çıkarmalar durdurulmalıdır. Fazla mesai yasaklanmalı, ücretler düşürülmeden haftalık çalışma saati 35 saate çekilmelidir.
  • Halkın parasız eğitim, sağlık, barınma, ulaşım, su, temiz bir çevrede yaşama ve güvenceli çalışma hakkı gibi en temel hakları anayasal güvence altına alınmalıdır.
  • Kürt halkının dil, kültür ve kimlik talepleri karşılanmalı, eşit haklar anayasal güvenceye alınmalıdır.
  • Alevi yurttaşların eşit yurttaşlık talepleri karşılanmalı, ayrımcılığa son verilmeli, 12 Eylül’ün bir ürünü olan zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.
  • Kadına yönelik ayrımcılık yasaklanmalı; kadınların çalışma yaşamına katılımının önündeki engeller giderilmeli, güvencesiz çalıştırılmaları önlenmeli, kadına yönelik şiddetin engellenmesi için tedbir alınmalı ve kadınların tüm sosyal ve siyasal haklarını güvence altına alacak düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Özelleştirmeler durdurulmalı, özelleştirilen kamu kurumları tekrar kamuya iade edilmelidir.

Eşit, Özgür bir Ülke için;

12 Eylül Anayasası’na da,

AKP Anayasasına da HAYIR!

İmzacıların listesi için tıklayınız.

Soner Torlak | Referandum, Liberal Akıl, Hayırcılar ve Boykotçular Üzerine

Soner Torlak

Gündem malûm anayasa referandumuna kilitlenmiş durumda. Referanduma dönük ne tür bir tavır geliştirilmesi gerektiğine ilişkin fikirler, “Evet!”, “Hayır!” ve Boykot!” cephelerinin oluşmasıyla zikre dönüyor.

Liberal aklın “zırt” dediği yer

Referandum konusunda sağıyla soluyla, “ilericisiyle” muhafazakârıyla liberal aklın takındığı tavır her zamanki gibi öğreticidir. Mantık –cesaretimi mazur görün– şu şekilde işlemektedir: Demokrasi halkın düzenli seçimlerle yöneticileri seçtiği düzendir, bu durumda demokratik yönetim seçilmiş yönetimdir, atanmış (ya da çeşitli demokrasi dışı girişimlerle) iktidara gelmiş yönetim ise anti-demokratiktir. Bu kantara vurulduğunda AKP iktidarı seçilmiştir ve demokratiktir, örneğin yargı mensupları ise atanmıştır ve bu anti-demokratik bir durumdur. Aynı kantarın 1933 yılında Almanya’da gayet demokratik bir seçim sonucunda Şansölye seçilen Adolf Hitler’i demokratik kefede, 1945’te Nazi ordularını püskürterek halk cumhuriyetini kuran Polonyalı komünistleri de anti-demokratik kefede tartması gerekir.
Okumaya devam et Soner Torlak | Referandum, Liberal Akıl, Hayırcılar ve Boykotçular Üzerine

Referandum ve Devrimci Hareket

Halkın geleceği Evet-Hayır ikilemine sıkıştırılamaz
Devrimcilerden beklenen, düzeni seçenek olmaktan çıkarmaktır!

Bir üst yapı kurumu olarak hukuk, her zaman egemen sınıfların çıkarlarını güvenceye alan metinlerden oluşmuştur. Yalnızca hukuksal metinler değil, aynı zamanda yargı kurumları da egemen olan sınıfların ihtiyaçları çerçevesinde düzenlenmiştir. Tarihsel süreç içerisinde üretim ilişkilerindeki değişiklikler, üst yapı kurumlarını da yeniden şekillendirmeyi zorunlu kılmıştır. Örneğin, feodal toplumdan kapitalist üretim ilişkilerine geçişte hukuk kuralları da yenilenmek durumunda kalmış, her şey egemenliğini ilan eden burjuvazinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir.
Okumaya devam et Referandum ve Devrimci Hareket

Referandum ve Saadet Partisi

“12 Eylül’de ‘Evet’, 13 Eylül’den itibaren yeni anayasa’ya…”

siyasette cepheleşmenin derin olduğunu, bu kamplaşma siyasetinin ülkeye zarar verdiğini belirten genel başkanımız prof. dr. numan kurtulmuş, “önümüzde referandum var. ama asla partiler referandumu güvenoyu oylamasına dönüştürmemeli.” dedi.

pakette eksikliklerin olduğunu belirten kurtulmuş, saadet partisi’nin önerdiği anayasa’nın 30 yıl gerisinde olmasına rağmen referandumda evet oyu vereceklerini söyledi.kurtulmuş, “12 eylül’de evet diyeceğiz ama 13 eylül sabahından itibaren ‘hayır’ diyerek yeni bir anayasa’nın yapılması için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Okumaya devam et Referandum ve Saadet Partisi

Referandum Üzerine (1987)

Orhan Yalçın Gültekin

a) Referandum, sadece gerici klikler açısından kendi aralarında bir hesaplaşma olarak algılanmalıdır. Sınıf bilinçli proletarya için ise, halkın geri ögelerinin 12 Eylül’ün etkisinden ne ölçüde kurtulduğunun bir göstergesi; halkın ters bilinçliliğine, bu ters bilinçliliğin en önemli etkenlerinden biri olan gerici kliklerin “muteber ve yasaklı” biçiminde ikiye bölünüşünün sonucu olarak yasaklı kanadın kitle muhalefetinin içinde elde ettiği “Truva Atı” konumuna karşı verilen mücadelenin bir evresi olarak anlam taşımaktadır.
Okumaya devam et Referandum Üzerine (1987)