Referandum ve Devrimci Hareket

Halkın geleceği Evet-Hayır ikilemine sıkıştırılamaz
Devrimcilerden beklenen, düzeni seçenek olmaktan çıkarmaktır!

Bir üst yapı kurumu olarak hukuk, her zaman egemen sınıfların çıkarlarını güvenceye alan metinlerden oluşmuştur. Yalnızca hukuksal metinler değil, aynı zamanda yargı kurumları da egemen olan sınıfların ihtiyaçları çerçevesinde düzenlenmiştir. Tarihsel süreç içerisinde üretim ilişkilerindeki değişiklikler, üst yapı kurumlarını da yeniden şekillendirmeyi zorunlu kılmıştır. Örneğin, feodal toplumdan kapitalist üretim ilişkilerine geçişte hukuk kuralları da yenilenmek durumunda kalmış, her şey egemenliğini ilan eden burjuvazinin ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiştir.
Okumaya devam et Referandum ve Devrimci Hareket

Referandum Üzerine (1987)

Orhan Yalçın Gültekin

a) Referandum, sadece gerici klikler açısından kendi aralarında bir hesaplaşma olarak algılanmalıdır. Sınıf bilinçli proletarya için ise, halkın geri ögelerinin 12 Eylül’ün etkisinden ne ölçüde kurtulduğunun bir göstergesi; halkın ters bilinçliliğine, bu ters bilinçliliğin en önemli etkenlerinden biri olan gerici kliklerin “muteber ve yasaklı” biçiminde ikiye bölünüşünün sonucu olarak yasaklı kanadın kitle muhalefetinin içinde elde ettiği “Truva Atı” konumuna karşı verilen mücadelenin bir evresi olarak anlam taşımaktadır.
Okumaya devam et Referandum Üzerine (1987)