Faşizm, Sosyal Faşizm ve Maocu Bozkurtlar

Orhan Yalçın Gültekin

Faşizm, Dimitrov’un tanımından yola çıkılarak “faşizm “finans kapitalin en gerici, en şovenist, en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğü” olarak görüldüğünden ve Türkiye burjuvazisi “işbirlikçi” olarak değerlendirildiğinden, yarı-sömürge/yeni-sömürge ülkelerde faşizmin kaynağı olarak emperyalizm görülüyor ve şu ya da bu emperyalist gücün işbirlikçilerinin bir kanadı (ya da tamamı) “faşist” olarak tanımlanıyordu.

Okumaya devam et Faşizm, Sosyal Faşizm ve Maocu Bozkurtlar