Tartışma İlkeleri

Orhan Yalçın Gültekin

1. Metinlerde varolan din (Tevrat-Zebur-İncil-Kuran) ile yaşayan “din”i ayırmak gerekiyor. Biri doğru, diğeri yanlıştır anlamında değil; bilimsel namusluluk adına “saf din” ile “siyasal-toplumsal din” arasındaki farkları ortaya koyup öyle değerlendirme yapabilmek için. İslâm dini açısından evliya türbelerine gidip bir şey istemek şirk koşmaktır, yani en büyük günahtır, denilir. [İncil’de de yalnız Tanrı’dan isteyin, deniliyor.] Oysa ki sözkonusu dinden olan insanların küçümsenmeyecek bir bölümü bu tür “günahlar”ı din adına işliyorlar.

Okumaya devam et Tartışma İlkeleri