Alçakların Son Sığınağı

Orhan Yalçın Gültekin

Samuel Johnson’a izafe edilen sözün doğrusu şöyle: “Patriotism is the last refuge of a scoundrel.”

“Patriotism”i kim “milliyetçilik” diye çevirdiyse yanlış çevirmiş; “patriotism”in karşılığı “yurtseverlik”tir. Bu durumda sözü, “yurtseverlik, bir alçağın son sığınağıdır” diye çevirmek gerek.

Boswell’e göre Samuel Johnson bu sözü 7 Nisan 1775 akşamı söylemiş. Sözün neye istinaden söylendiğine dair bir açıklama yok. Yine de Boswell’e göre bu sözle Johnson, yurtseverliği değil sahte-yurtseverliği suçlamış. (Bknz. Patriotism is the last refuge of a scoundrel). Okumaya devam et Alçakların Son Sığınağı