son günlerde kıbrıs problemi amerikancı faşist yunan cuntası ve amerikancı a.p. iktidarı tarafından tekrar alevlendirilmiştir. libya’da yapılan devrimci darbe ile afrika’nın akdeniz kıyılarından sökülüp atılan amerikan emperyalizmi açısından kıbrıs’ın önemi artmıştır. amerika kıbrıs’ı orta-doğunun ikinci israil’i durumuna getirmek kararındadır.

amerikancı faşist yunan cuntası tarafından durum şudur. içte ve dışta itibarını kaybeden yunan halkının demokratik özgürlüklerini ezen cunta, hiç olmazsa içteki itibarını koruyabilmek için yeşil adanın yunanistan’a ilhakı demek olan enosis’e dört elle sarılmaktadır. bu yolda kendisine engel gördüğü makarios’a başarısız bir suikast tertiplemiştir.

amerikancı a.p iktidarı açısından durum şudur. yurdumuzda ekonomik ve sosyal burhanlar gün geçtikçe derinleşmekte, işçiler, köylüler, asker-sivil-aydın zümre ile amerikan emperyalizmi işbirlikçi burjuvazi, feodal mütegallibe arasındaki çelişme uzlaşmaz bir karakter kazanmaktadır. bu objektif ortam amerikan emperyalizminin yurdumuzdaki sultasına son verilmesi için uygun bir ortamdır. son yıllarda gelişen anti-emperyalist demokratik halk hareketleri bunu gösterir. amerikancı a.p iktidarı halkının dikkatlerini kıbrıs buhranına çekerek düştüğü ekonomik sosyal bunalımı küllemek gayretindedir. üstelik kıbrıs konusu için herhangi bir çözüm yolu önermediği gibi amerikan emperyalizmine ve faşist yunan cuntasına taviz üstüne taviz verilmektedir.

kıbrıs türk yönetici kliğinin durumu bundan farklı değildir. kıbrıs türk halkını demokratik olarak temsil etmeyen ingiliz, amerikan emperyalistlerinin kıbrıs’taki çıkarlarını koruma ve gerçekleştirmede güvendikleri politikacılar olan küçük-denktaş ikilisi işbirlikçi yönetimin temsilcileridir.

durum göstermektedir ki faşist cunta yunanistan ve a.p iktidarı amerika’nın getirdiği kendi işbirlikçi durumlarına uygun düşen nato’nun güçlendirilmesi politik adını taşıyan ve enosis’ten başka bir şey olmayan teklifi kabul etme yolundadır. bu tez kıbrıs’ın orta-doğuda ikinci bir israil durumuna getirilmesi, adadaki türk halkının ya bir katliamla veya mecburi göç yoluyla tasfiyesini öngörmektedir ki türkiye devrimci gençleri olarak böyle bir tezi reddeder, nato’ya ve enosis’e hayır deriz. biz, ingiliz ve amerikan üslerinden arınmış tam bağımsız ve türk-rum halklarının eşit haklarla kardeşçe yaşadığı demokratik federatif kıbrıs cumhuriyetinden yanayız. bunun gerçekleşebilmesi, amerikancı faşist yunan cuntasının yunan halkı üzerindeki saltanatına son vermesine bağlıdır.

kahrolsun amerikan emperyalizmi
kahrolsun enosisçi faşist yunan cuntası
kahrolsun amerika’ya ve yunan faşistlerine yeşil ışık yakan işbirlikçi ap iktidarının emperyalizme taviz politikası
yaşasın yabancı üslerden arınmış bağımsız ve demokratik federatif kıbrıs cumhuriyeti.

• türkiye devrimci gençlik federasyonu
• türkiye milli gençlik teşkilatı
• istanbul kıbrıs türk talebe cemiyeti
• kıbrıs türk ulusal öğrenci federasyonu
• istanbul teknik üniversitesi öğrenci birliği
• istanbul üniversitesi talebe birliği
• itu mimarlık mühendislik fakültesi öğrenci birliği
• istanbul devlet mimarlık mühendislik akademisi öğrenci birliği
• robert kolej öğrenci birliği
• devlet güzel sanatlar akademisi talebe cemiyeti
• iü hukuk fakültesi öğrenci cemiyeti
• iü işletme fakültesi talebe cemiyeti
• iü kimya fakültesi talebe cemiyeti
• iü orman fakültesi talebe cemiyeti