Orhan Yalçın Gültekin

Komünizm, bu yüzyılın başında bir sosyal kurtuluş savaşına önderlik etti. Bugün D. Almanya’nın ilhakına engel olamamıştır.

Komünizmin bu yüzyılın başındaki kahramanı, Lenin’di. Ezilen sınıflar arasında emperyalizme karşı mücadelenin kıvılcımını çakan insan olarak anılır.

Komünizmin bugünkü kahramanı Gorbaçov’dur. adı, ABD Başkanı Bush ile birlikte anılıyor, Pentagon’un başrolde olduğu serüvenlerde geçiyor.

Doğu Perinçek’in Türk milliyetçiliği’nin dünü ve bugününü anlatırken kullandığı mantık ile komünizm için de ancak yukarıda ki gibi bir tarih yazılabilir.

Perinçek, Sovyetler Birliği tarihindeki kopukluklar ve çelişmeleri vurgularken gösterdiği titizliği, Türkiye Cumhuriyeti tarihi için de göstermeliydi. Türk milliyetçiliği ile işbirlikçilerin sahte-milliyetçiliği arasında bulunan farklılığı ve çelişkiyi atlamamalıydı. İlki, tüm zaaf ve olumsuzluklarına rağmen dostumuz, diğeri düşmanımızdır.

Nasıl Lenin’i ve Stalin’i, Kruşçev, Brejnev ve gorbaçov ile birlikte içine alacak bir “komünizm çuvalı” yoksa, Atatürk’ten Asil Nadir’e dek uzanan bir “Türk milliyetçiliği zinciri” de yoktur.

İğneyi kendine… “Marksist dönekler” vurgusuna bozulurken biz, “Kemalist dönekler”den bahsetmeyelim.

10 Kasım 1990