Orhan Yalçın Gültekin

Hitler’in kendini haklı çıkarmak için ileri sürdüğü tezlerden kaçımızın haberi var?

Miloseviç ne tür bir tarihsel çerceveye oturtuyor dersiniz etnik/dinsel temizliği?

Ne tür bir tarihsel haklılık bir insanlık suçunu yasallaştırabilir ki?

Hitler ve Miloseviç gibilerle aynı mantığa sahip insanlar bizde de yok mu?

Tarihe, bizimkiler ve onlarınkiler diye bakıp bizimkileri her zaman haklı, doğru, iyi; onlarınkini her zaman haksız, yanlış, kötü olarak kabul edenlerimiz çok mu az?

Bir suçun varlığını söyleyebilmek için, onun tarihsel bir haklılığa dayanmadığını mı ortaya koymak gerekiyor?

Kendi konumumuzu olumlamak için tarihsel bir dayanak bulmamızın ne tür bir önemi olabilir ki?

Somutlaştırırsak: Miloseviç kasabının işlediği insanlık suçuna karşı çıkmak için, Osmanlı’yı savunmak mı gerekiyor?

27 Nisan 1999 – 10:59:39