Orhan Yalçın Gültekin

Madde mi düşünceyi yoksa düşünce mi maddeyi yaratır? Ya da daha genişletilmiş bir kavramsallaştırma düzeyinde madde mi ruhu, ruh mu maddeyi yaratır? Hangisi esas olandır? vb.

Sorunun bu biçimde koyuluşu iki ayrı alan olduğu anlamına gelmiyor mu?

Bir yanda maddî alan… Bunu nasıl tanımlıyoruz?

Diğer yanda ruhsal/tinsel alan… Peki, bunu nasıl tanımlıyoruz?

Materyalizm, varolmuş, varolan ve varolacak her şeyin maddî olduğunu mu savunur, yoksa esas olanın maddî alan olduğunu mu?

Tersine çevirip sorarsak; idealizm, herşeyin ruhsal olduğunu mu savunur, yoksa esas olanın ruhsal alan olduğunu mu?

Materyalist ya da idealist olabilirsiniz; bu sizin yerinizi çok da açık biçimde belirlemez. Bir de şu soruya yanıt vermeniz gerekiyor: monist misiniz, yoksa dualist mi?

Haydi bakalım kolay gelsin.

14 ralık 2002 – 20:33:11