Orhan Yalçın Gültekin

Mehmet Altan’ın “Tutucuların MİT Korkusu” başlıklı yazısını çok beğendim. “Tutucular”ı, “statükocu”ları yerin dibine sokmuş, iyi de etmiş.

Amma velâkin yazı bütünüyle “tutucu”-“statükocu” bir zihni temele dayanıyor.

Türkiye’nin statükosunun bir ayağı kimi “atanmışlar”ın gönüllerince konuşabilmesine dayanır. Şimdi bu “konuşan atanmış”lara MİT müsteşarı da katıldı.

Demokratik devlette ise “görevi kamuoyunu bilgilendirmek olmayan atanmışlar”ın konuşmaması esastır. Onlar, “kurumlar”ının görüşlerini “seçilmişler” ve/veya onların bu iş için atadıkları kişilere sunarlar; kamuoyunun önüne çıkıp car car konuşmazlar. Yani demokratik devletlerde ağzı olan konuşmaz… (Bu da ayrı bir paradokstur.)

Konuşmaması gereken biri çıkıp konuştuğunda, söylenenlere katılanlar bile “sen de nereden çıktın, sus bakalım” derler.

Hasan Pulur’un zaman zaman tekrarladığı bir söz vardır: Ben, demokrasiyi çok severim, bizim parti kazandığı sürece…

Bizler de “atanmışlar”ı çok severiz; bizim söylediklerimize koşut şeyler söylediklerinde… Aksi durumda “sus, otur” demekten geri durmayız.

Nalıncı keseri hep kendine yontarmış.

***

MİT müsteşarının açıklamasını okuyunca ilk aklıma takılan MİT müsteşarının bu tür açıklamalar yapmasının yasal bir zemini olup olmadığı oldu. Bir “atanmış”ın hangi durumda ne yapıp ne yapamayacağı görev tanımında bellidir; bir “atanmış”, görev tanımının dışına çıktığında “yetkisini aşmış” olur. MİT’in web sitesine baktım ve bu açıklamanın bir “yasal zemini”ne rastlayamadım. söyledikleri doğru mudur, yanlış mıdır, değerlendirmedim bile…

Mehmet Altan’dan da bunu yapmasını beklerdim.

***
Aşağıya MİT’in görevleri, medya ilişkileri vb ile ilgili olarak MİT web sitesinden aldığım bazı bilgileri aktarıyorum.

MİT’in görevi, 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nda tanımlanmıştır.

MİT’in Görevi
Devlet çapında istihbarat
Büyük Türk milletine hizmet için var olan ve görev ve yetkileri bu amaç doğrultusunda belirlenmiş bulunan Millî İstihbarat Teşkilâtı;
Türkiye Cumhuriyetinin;
* ülkesi ve milleti ile bütünlüğüne,
* varlığına, bağımsızlığına ve güvenliğine,
* anayasal düzenine ve millî gücünü meydana getiren bütün unsurlarına
karşı içten ve dıştan yöneltilen mevcut ve muhtemel faaliyetler hakkında millî güvenlik istihbaratını devlet çapında oluşturmak,

İstihbaratı ilgili makamlara ulaştırmak
Elde edilen istihbaratı,
* Cumhurbaşkanı,
* Başbakan,
* Genelkurmay Başkanı,
* Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri
ile gerekli kuruluşlara ulaştırmak,
milli güvenlik siyaseti planı ile ilgili istihbarat istek ve ihtiyacını karşılamak
devletin milli güvenlik siyaseti ile ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat istek ve ihtiyaçlarını karşılamak,
İstihbarata karşı koymak
Ülkemize yönelik olarak yürütülen istihbarat faaliyetlerine karşı koymakla görevlidir.
Millî İstihbarat Teşkilâtına bu görevler dışında görev verilemez ve bu teşkilat devletin güvenliği ile ilgili istihbarat hizmetlerinden başka hizmet istikametlerine yöneltilemez.

MİT müsteşarları Medya’ya beyanat ve bilgi verebilirler mi?
“MİT müsteşarı 2937 sayılı kanunun 13’ncü maddesi gereğince yalnızca Başbakan’a karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri’ne de bilgi vermekle mükelleftir. Bu makamların dışında Başbakan’ın onayı olmadan beyanatta bulunamaz ve herhangi bir kişiye bilgi veremez.”

MİT’in medya ile ilişkileri hangi temelde sürer?
Doğrudan Müsteşar’a bağlı olan Basın Müşavirliği, medya için haber veya haberlerini teyid kaynağı olmayıp, MİT Müsteşarlığı’nı ilgilendiren konularda medya mensuplarının başvurabileceği bir mercidir.
Müşavirlik ayrıca, kamuoyunun Milli İstihbarat Teşkilatı hakkında doğru bilgilenmesini sağlamak, Teşkilat’a ilişkin kamuoyunda oluşabilecek haksız, yanlış ve olumsuz izlenimleri önlemek, MİT basın açıklamalarını yapmak ve Millî İstihbarat Teşkilatı’nın tanıtımına katkıda bulunmakla görevlidir.”

11 Ocak 2007