Mehmet Emin Karaaslan

Birleşik Zenci Yükseköğretim Fonu (United Negro College Fund – UNCF) Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Hükümet programlarının dışında yoksul azınlıkların eğitimlerine destek olan en kapsamlı özel eğitim programı. UNCF 63 yıl önce (1944) kurulmuş, ve bu süre içinde topladığı 2 milyar doların üzerinde kaynakla 350,000 siyah öğrencinin yüksek öğretim alabilmesine katkıda bulunmuş, 900 yükseköğretim kurumunda öğrencilere staj imkanı, bu kurumların öğretim üyesi ve çalışan personeline profesyonel eğitim desteği sağlamış. bugün, UNCF’nin burs imkanı sağlamayı sürdürdüğü 65,000 kişinin yüzde 60’ı ailelerinde üniversiteye gidebilen ilk öğrenciler, yüzde 62’sinin yıllık aile geliri 25,000 doların altında. ABD’nin 4 kişilik bir medyan hanehalkı gelirinin 42,040 dolar, yoksulluk sınırı hanehalkı gelirinin 19,971 dolar olduğu bir ülke olduğunu hatırlarsak UNCF’nin sosyal mobilitedeki önemi daha iyi anlaşılır.

“A mind is a great thing to waste”: Reklamcılığın tarihinde, bugün dahi en etkili sloganlardan biri. 1972’de reklam firması Young and Rubicam tarafından UNCF için yaratıldı, Türkçesi “Zihin israf edilecek en korkunç şeydir.” Bu sloganın hedef kitlesi bütün bir Amerikan toplumudur. Sıradan insana, geçmişin önce uzun bir kölecilik, sonra kanlı bir içsavaş, sonra insan hakları hareketi, ama daha sonra toplumsal yaşamda etkileri bugüne dek sürmekte olan, en azından ortalama bir beyaz Amerikalı’nın kafasının bir köşesinde belki halâ taşımakta olduğu ikinci sınıf vatandaş türü ayrımcılığı ve etnik önyargıları bir köşeye koymaya, ve onları içlerinde bulunan “insana” kulak vermeye çağırır bu slogan. Öyle ya, bir toplum zihni ve onun yaratıcı potansiyelini israf edebiliyorsa, onu yok sayabiliyorsa, işleyip değerlendiremiyorsa, toplumsal refah ve mutluluk arayışında kime ait olursa olsun, zihnin yaratıcı potansiyelini her ne sebepten olursa olsun – etnik, dinsel, cinsel, sınıfsal, bölgesel vb. ayrımcılık nedeniyle – kullanmama yolunu seçebiliyorsa o toplum her şeyini israf ve çarçur edebilir. Özgürlük, demokrasi, eşitlik, katılımcılık, çoğulculuk, o meşhur Amerikan rüyasını en azından orta sınıf seviyesine sıçrayabilme imkanı bularak bir parçası olma hayalini bile kuramayanlar için içi boş laflar haline gelir.

Meritokrasi yeteneğe göre ödüllendirme ve mevki verme sistemidir. Plütokrasi zenginler iktidarı, zenginler erkidir. Etnokrasi etnik temele dayalı bir devlet ve güç erki. Otokrasi, demokrasi, aristokrasi herkesin bildiği, günlük hayatımızda yerleşmiş kavramlar, çoğu zaman birbiri içinde, ille de dışlayıcı olması gerekmeyen kavramlar, üzerinde artık pek fazla kafa bile yormuyoruz. Ama yormalıyız. Bir kere daha yormalıyız. Her türlü ideolojik, politik, dinsel, cinsel, ahlaki kaygı ve şartlanmalarımızın ötesinde veya onlara paralel olarak: biz nasıl bir eğitim sistemi istemeliyiz ki sahip olduğumuz en değerli hammaddeyi israf etmiş olmayalım; işlediğimiz zaman topluma en büyük ve en uzun ömürlü ve kalıcı katma değeri sağlamış olsun. Bu hammade ne ham petroldur, ne uranyum, ne bor, altın veya elmas. Bu hammade insandır, eğitim öğretim çağındaki çocuklar ve genç insanlardir. Pazar için üretimin, mal ve hizmetlerin üretim, ve israfa varan boyutlarda tüketiminin öncüsü ve kalesi ABD, eğitim yani üretken insanin üretimi sözkonusu olunca aynı fütursuzlukta israfı sürdüremeyeceğini uzun bir süredir anlamış bulunuyor. Piyasa sisteminde israf, refah toplumunun, aşırı mal ve hizmet tüketiminin doğal bir sonucudur; çevre kirliliği, doğal kaynakların tüketilmesi gibi dışsallıkları bir tarafa bırakırsak israf sistem için bir kaygı oluşturmaz. İnsanın israfı bambaşka birşeydir. Çünkü insan, ironik olacak ama, toplumsal, sosyal ve ekonomik istatistiklerin bir parçasıdır, askere alınabilir ve oy kullanabilir. “Kişi başına düşen … “ verilerinden yoksulları, eğitimsizleri, siyahları veya Kürtleri dışlayamazsınız. Ulusal devletlerin refahı da refah istatistikleri de yurttaş olma temelindedir.

Eğitime verilen bu toplumsal önem nedeniyledir ki Amerikan eğitim, ve araştırma/geliştirme sektörü dünyada öncü durumda. ABD’de eğitim paralı ve pahalı, iyi eğitim daha da pahalı. En aşağıdan gelen en yetenekliler için, ister zenci, ister beyaz, veya hispanic olsun ulusal hükümet, eyalet hükümetleri veya özel kurumlar düzeyinde binlerce burs programı veya en azından faizsiz borçlanma yoluyla eğitimini sürdürme olanağı var. United Negro College Fund bu özel kuruluşlardan sadece biri, en eskilerinden, tıpkı Darüşşafaka gibi, bağışlarla yaşıyor. Pratikte en aşağıdaki yetenekli siyahları hedef alıyor, ama dışlayıcı değil, beyaz veya oriental (çekikgözlü) olmak başvuruya engel değil. Analı babalı, vücutça özürlü yoksullar da –Darüşşafaka kriterlerinin tersine– UNCF’den destek almak için başvurabiliyorlar. Bağışçılar, belirli bir mahallede ikamet etmek, veya belli liselerden mezun olmak türü kendi özel kriterlerini koyabiliyorlar.* UNCF’nin uyguladığı bir anlamda Amerikan siyahları için meritokrasi, ama bu bütün bir Amerikan toplumu için daha geniş, kapsayıcı ve katılımcı bir demokrasi anlamına geliyor; çünkü “a mind is a great thing to waste.” Zihnimiz açık olsun, dersler çıkaralım.

Doç. Dr. Mehmet Emin Karaaslan
Işık Üniversitesi
İktisat Bölümü