bizler, aşağıda imzası bulunan sabancı üniversitesi sanat ve sosyal bilimler fakültesi asistanları, 27 nisan geceyarısı türk silahlı kuvvetleri’nin web sitesinde yayınladığı muhtıra üzerine, 1960’dan başlayan ve defaatle doğrudan darbe, muhtıra, uyarı, ya da diğer dolaylı biçimleriyle ordunun siyaset üzerindeki tahakkümüne karşı gururla “ne mutlu türkiye cumhuriyeti vatandaşıyım” demek ve diyebilmek isteyenler olarak; türkiye cumhuriyeti ordusunun demokratik sürecin işleyişine, hukukun üstünlüğü ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, basın ve ifade özgürlüğüne karşı takındığı tutumdan dolayı infiale kapıldığımızı ifade etmek istiyoruz.

bu aşındırma çabalarına karşı sözde değil özde demokratlar olarak, yıllardır iktidar ya da muhalefet sözcüleri tarafından sadece çıkarların çeliştiği ölçüde eleştirilen anayasa’mızı ve temsiliyet niteliğinden yoksun seçim yasamızı tartışmamızın öncelikli ve de gecikmiş gündemimiz olduğunun altını çizerek, halen yürürlükte olan anayasa’nın, açık ve de aşikar olan, ilgili hükümlerini tekrar hatırlatmaya bile gerek duymadan, bu madde ve prosedürlere uygun hareket edilmesinin gerekliliğini savunuyoruz. demokrasiye ve parlementarizme sahip çıkmak adına, 2002 genel seçimleri’yle, yine önceki iktidar ve muhalefetin değişiklik ön görmediği seçim kanunu çerçevesinde tecelli etmiş, bir sonraki genel seçim tarihine kadar da yetki ve sorumlulukları çerçevesinde yasama görevini uygulaması beklenen, demokratik parlementer sistemin teamüllerine göre de millet iradesinin yansıması olduğu kabul edilmiş parlementonun, yine yetkileri çerçevesinde yerine getirmesi gereken ama halihazırda mızıkçılıkla engellenmiş cumhurbaşkanını seçme hakkını hatırlatır ve ve bu sürece her türlü engeli koymuşları kınamaktayız . maalasef son gelişmelerle, ne zaman yapılırsa yapılsın tüm cumhurbaşkanlığı seçimi süreci üzerine gölge düşmüş ve demokratik bir prosedür olmaktan tamamen çıkmıştır. bu derin yaranın ve tahribatın nasıl, ne şekilde aşılabileceği ise muammadır, temel anayasal nitelikleri demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan türkiye cumhuriyeti’nde, sosyal yapıyı gözeten, kişi hak ve özgürlüklerini benimseyen, basın ve ifade özgürlüğüne saygılı, türkiye’de yaşayan herkesi vatandaşlık hukuku çerçevesinde kucaklayan bir anlayışın özlemi içindeyiz.

her tür sivil tepkinin demokratik hukuk devletlerinin sağlıklı işleyişi için gerekli unsurlar oluşunu saklı tutarak, bu sürece görev ve yetkileri dışında müdahil olmaya, kamuoyunun hassasiyetlerini manipule etmeye çalışan devlet kurumlarının, ülkemizin değişmez ilke ve ideallerine olan bağlılıklarından sadece kuşku duymakla kalmayacağımızı; sorumlu, duyarlı ve vicdanlı vatandaşlar ve ancak ifade özgürlüğünün varolabildiği alanlarda üretim yapabilecek akademi mensupları olarak, onlara yönelik tepkimizi de her fırsatta dile getireceğimizi belirtiriz. her gün demokrasi adına bir ihlale tanık olduğumuz bu günlerde/militer kurumların güç gösterisine ve sonuç alışlarına tanık olduğumuz bu günlerde bir kez daha anlıyoruz ki muhtıraya tepki göstermek hayati bir öneme sahiptir.

sevgi adak (sabancı üniversitesi, asistan)
özgül akıncı (sabancı üniversitesi, asistan)
deniz başkan (sabancı üniversitesi, asistan)
salih bayram (sabancı üniversitesi, asistan)
eda güçlü (sabancı üniversitesi, asistan)
doğan gürpınar (sabancı üniversitesi, asistan)
hakan karpuzcu (sabancı üniversitesi, asistan)
zeynep ülker kaşlı (sabancı üniversitesi, asistan)
zeynep kutluata (sabancı üniversitesi, asistan)
önder küçükural (sabancı üniversitesi, asistan)
nazan maksudyan (sabancı üniversitesi, asistan)
süheyl öğüt (sabancı üniversitesi, asistan)
zozan pehlivan (sabancı üniversitesi, asistan)
ahmet tunç şen (sabancı üniversitesi, asistan)
evrim taşkın (sabancı üniversitesi, asistan)
özgür yıldırım (sabancı üniversitsi, asistan)
rezzan ilke yiğit (sabancı üniversitesi, asistan)