Orhan Yalçın Gültekin

Ne yazık ki yaşamın hızlı ritmi, kitlelerin karar alma süreçleri bir yana kanaat oluşturma süreçlerine katılmalarını da engelleyen ilişkilerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

Süreçlere hemen müdahale etme “gerekliliği” sağlıklı yapılar yerine “reel politik”e uygun yapıların örgütlenmesini tetikliyor.

1975 yılından bu yana siyasal gelişmeleri mümkün mertebe yakından izlemeye çalışıyorum. Her eşiğin “Türkiye’nin en kritik eşiği olduğu” söylemine çok tanık oldum. “Her kritik eşik” için acil eylem ve örgütlenme projeleri oluşturuldu ve bunların hepsi hem kalıcı oldu (bir siyasal kültür geleneği olarak) hem de kısa sürelerde darmaduman (bir yaşanmışlık örneği olarak)…

Zaman ilerliyor ama şimdiye kadar tanık olduğum hiç bir “en kritik eşik”le ilgili acil müdahale örgütlenmesi başarılı ol-a-madı. Bundan sonrasında da olabileceğini ummuyorum.

Bütün “en kritik eşik”e ilişkin “acil müdahale örgütlenmeleri” – sonuçta – sıradan örgütlenmeleri dışlayan ve zaten kamuoyunda temayüz etmiş kişi ya da kişiler toplamını (çevre) yeniden ve yeniden önlerde tutmayla sonuçlandı.

Oysa bizim ısrarla üzerinde durmamız gereken ve titizlikle gözeteceğimiz şey, “Türkiye’nin en kritik eşiği” söylemini dışarda bırakan bir şeydir: sıradan insanların örgütlenmesi ve onların bireysel girişim ve karar alma yetkilerini geliştirecek örgüt ve temsil biçimleri oluşturmak. Bu tür örgüt biçimleri ve buna uygun bir siyasal kültür oluşturduğumuzdadır ki, kalıcı bir “yenilik” ve “seçenek” oluşturabiliriz.

Kafka’nın dediği gibi: “Tüm günahların türediği iki büyük günah vardır: sabırsızlık ve tembellik. Sabırsızlıkları yüzünden cennet’ten kovuldular; tembellikleri yüzünden de geri dönemeyecekler. Aslında, belki de bir tek günah vardır: sabırsızlık. Sabırsızlıkları yüzünden kovuldular; sabırsızlıkları yüzünden de geri dönmeyecekler.”

Bir atasözü de der ki: Acele giden ecele gidermiş.

26 Eylül 2007 02.32