13 Ekim 1307 * Fransa’da yüzlerce Tapınak Şövalyesi, “Adil” Phillip’in (4. Philip) emriyle tutuklandı ve “sapkınlık” itirafında bulunmaları için işkence edildi.

Tapınak şövalyeleri’nin tasfiyesine yönelik çalışmalar 1305’te Papa 5. Clement’in girişimleriyle başladı ve Fransa Kralı 4. Philip ile uygulamaya geçildi.

İfadelerin/itirafların işkence altında alınması skandal yaratmış olsa da, 4. Philip’ten güç alan Papa 5. Clement, Avrupa’nın bütün Hıristiyan monarşilerinden Tapınak Şövalyelerinin tutuklanmasını ve mal varlıklarına el konulmasını istedi.

Engizisyon işkencelerine karşın bazı şövalyeler kendilerini mahkemelerde savunmaya kalksa da, Philip’in bunu da engellemesi, Tapınak Şövalyelerinin sonunu getirdi.

Düzinelercesi Paris’te yakıldı (1310).

Ne nedir?

Tapınak şövalyeleri, ya da tam adıyla “İsa’nın ve Süleyman Tapınağının Yoksul Silah Arkadaşları”, Batı Hıristiyan dünyasının en ünlü askerî tarikatıydı. Birinci Haçlı Seferinin yenilgisinden sonra kuruldu ve “Orta Çağ” süresince iki yüzyıl kadar varlığını korudu. Özgün amacı, Kudüs’ün fethinden sonra hac görevlerini yerine getiren hıristiyanların güvenliğini sağlamaktı.