14 Ekim 1962 * Küba Füze Krizi, Küba havasahasında uçmakta olan bir U-2 uçağının çektiği ve Sovyet nükleer silahlarının kuruluşunu gösteren fotoğraflarla başladı.

Küba Füze Krizi, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Küba’nın karşı karşıya geldiği soğuk savaş döneminin en önemli krizlerinden biriydi. Kriz, “soğuk savaş”ın bir “nükleer savaş”a dönüşebileceği eşik olarak değerlendirilebilir. SSCB, krizi “Karayip Krizi” olarak adlandırırken, küba, “Ekim Krizi” adını kullanıyordu.