14 Ekim 1979 * Washington’da ilk eşcinsel hakları yürüyüşü yapıldı. İki yüz bin kadar insanın katıldığı yürüyüşte “lezbiyen ve gaylere dönük bütün toplumsal, ekonomik, türel ve yasal baskılara son verilmesi” talep edildi.

Lezbiyen ve Gay Hakları için Ulusal Washington Yürüyüşü, gay, lezbiyen, biseksüel ve transgender bireyler ile heteroseksüel destekçilerinden oluşan 75.000 ile 125.000 arasında insanın eşit medeni haklar talep etmek ve koruyucu sivil haklar mevzuatına geçişi desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği eylem.

Ulusal Gay Seferberlik Komitesi tarafından başlatılan ve bir dizi iç çatışma sürecinden sonra Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından sürdürülen çalışmalar sonucunda yapılan eylemin Joe Smernak tarafından hazırlanan ve konferans delegelerince iyileştirilen beş maddeden oluşan talepleri şöyleydi:

  • Kongre’den kapsamlı bir lezbiyen/gay hakları tasarısı geçirmek,
  • Federal hükümet, ordu ve federal sözleşmeli özel istihdam alanlarında cinsel yönelime dayalı ayrımcılığı yasaklayan bir başkanlık yürütme emrinin çıkartılması,
  • Bütün lezbiyen/gay karşıtı yasaların yürürlükten kaldırılması,
  • Gözaltı durumlarında lezbiyen-anne ile gay-baba ayrımcılığına son verilmesi,
  • Lezbiyen ve gay gençliği, ev, okul, iş ve sosyal ortamlarda ayrımcılık, baskı ve/veya tacize maruz kalmalarına sebep olan yasalardan korumak.