14 Ekim 1092 * 1018 yılında İran’ın Horasan şehrinde doğan Siyasetname adlı öğütler kitabı yazarı, Büyük Selçuklu Devleti veziri ve siyaset bilimci Nizamü’l-Mülk (Ebu Ali El-Hasan et-Tusi Nizamülmülk), Nizarî (Haşhaşiler) tarafından öldürüldü.

Nizamü’l-Mülk, devlet bürokrasisine Gazne Devleti’nin Horasan valisinin yanında başladı, Alpaslan’ın Belh valisinin yanında devam etti. 1064 yılında Büyük Selçuklu Devleti’ne vezir olarak atanan Nizam’ül-Mülk’ün vezirliği Tuğrul Bey, Alpaslan ve Melikşah dönemlerine yayıldı. Bağdat, İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Musul ve Amul’da nizamiye medreselerini kurdurup Bağdat Medresesi’nin başına İmam Gazali’yi getiren Nizamü’l-Mülk, ilk istihbarat teşkilatını kurup başına da Ömer Hayyam’ı getirmek istediği için Haşhaşiler’in tepkisini çekti.

Memleketin Nizamlarının Kurucusu anlamında olan Nizamülmülk ismi Abbasi halifesi Kâim bi Emrillah tarafından verildi.

Melikşah’ın tehditkâr ifadeleri karşısında, “Bu vezirlik diviti ile sarık, senin tacın ile o derece alâkadardır ki bu divit gittikten sonra senin tacın da kalmaz.” dediği rivayet olunur.